Touroperátoři a retaileři o problémech vzájemné spolupráce

Tisk Email

Touroperátoři a retaileři o problémech vzájemné spolupráce

Vzájemné výhrady touroperátorů vůči prodejcům zájezdů a naopak prodejců k tomu, jak jim touroperátoři odvádějí jejich klienty, vedly ACK ČR k tomu, uspořádat historicky první setkání touroperátorské a retailerské sekce, aby komunikace byla přímá a konstruktivní. A protože jde o téma zajímavé i bolavé pro všechny, bylo toto setkání „pod křídly ACK“ otevřené všem zájemcům i mimo Asociaci.

Na setkání 31.5. v Praze se přihlásila bezmála stovka zájemců, z toho více než polovina členů ACK ČR. Jednání vedli předsedové obou sekcí - retailerské Světlana Mihulová a touroperátorské Mgr. Zdeněk Kříž. Mimo program pozdravil jednání předseda ACK ČR Viliam Sivek, který mimo jiné informoval o průběhu a aktivitách ACK ČR spojených s mediální desinterpretací informace o excesu jedné restaurace v Řecku, jež způsobila vpravdě bouři ve sklenici vody.

Ještě než došlo na vzájemné lámání chleba, byla účastníkům podána rámcová informace o chystané novele zákona č.159/1999 Sb. tak, aby věděli, které problémy se pro příští rok chystá řešit zákon a kdy lze čekat další změny.  

Samostatným bodem programu, který pálí společně jak poctivé touroperátory, tak i jejich prodejce, byl boj proti neoprávněnému podnikání. Účastníci byli informováni o tom, co v tomto směru ACK ČR podniká – a že pro úspěch je potřeba (kromě vůle živnostenských úřadů případ řešit) mít co nejkompletnější dokumentaci. Když někdo nahlásí sekretariátu ACK ČR jen spornou webovou stránku, živnostenské úřady to nepřijmou. Požadují konkrétní důkazy nelegálního podnikání – ne pouze nabídku na internetu. Je to sice nelogické a možná pohodlné, ale ACK ČR se přesvědčila, že tudy cesta prostě nevede.  Největší problémy jsou s činností nepodnikatelských subjektů, kde je postižení obtížné i kvůli nepřesnosti definice zájezdu. Tuto problematiku otevírá ACK ČR na každém vhodném fóru a místě, legislativní pomoc však nepřijde dřív než od roku 2014 s druhou novelou zákona č.159/1999 Sb. Cestou, jak obejít nechuť živnostenských úřadů,  v současné době je také podávání podnětů buď na základě trestního zákoníku (tj. na policii), nebo podnětů na ČOI, která má na rozdíl od ACK ČR možnost uskutečnit mystery shopping.

Hlavní diskuse byly vedeny na téma vzájemných problémů spolupráce cestovních kanceláří a cestovních agentur. Nejčastější vzájemnou výtkou je vzájemné přetahování klientů pomocí nabídek slev či dárků (věcných nebo formou dodatečných služeb), které druhá strana nemá k dispozici. Z etického, ale v dlouhodobém pohledu i z praktického hlediska by měly být prodejní podmínky stejné bez ohledu na to, zda zájezd prodává cestovní kancelář nebo její prodejci. Vzájemný boj o klienta poškozuje oba podnikatele – a vyhovuje jen klientovi, který získá výhody na úkor obchodníka (pokud se přetahují vzájemně, pak na úkor jich obou). Dalším problémem je, že oslovování klienta napřímo se množí i ze strany hotelů, a to nejen tuzemských, ale i zahraničních. Závěrem byli účastníci vyzváni, aby dodržovali etiku stejných podmínek – a případné černé ovce nahlašovali na černou listinu neseriózních partnerů, kterou si mohou členové kdykoliv prohlédnout v členské části webových stránek www.ackcr.cz .

Dalším stěžejním problémem vztahů cestovních kanceláří a cestovních agentur je odpovědnost za klienta. Pokud cestovní kancelář zplnomocní prodejce k jednání jejím jménem, pak je cestovní smlouva uzavřená tímto prodejcem platná a cestovní kancelář odpovídá klientovi za její splnění i v případě, že prodejce nepřevede cestovní kanceláři peníze, které od klienta obdržel. Pochopitelně byly diskutovány možnosti, jak musí cestovní kancelář postupovat, pokud se chce takové situaci vyhnout.

Posledním probíraným tématem byly reklamace a reklamační řád. Zdůrazněna byla potřeba dodržet zákon a neomezovat klienta (bylo by to neplatné) jak pokud jde o jeho právo reklamovat do 3 měsíců po ukončení zájezdu, tak o povinnost CK vyřídit reklamaci do 30 dnů (pokud se s klientem nedohodne jinak). Členové ACK ČR mají k dispozici zpracovaný vzorový reklamační řád a problematiku reklamací podrobněji diskutovali na květnovém Klubovém dnu ACK ČR.

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

Hlavní mediální partneři: