Prosincový Klubový den ACK: Jak se vypořádat s nadílkou zákonů

Tisk Email

Prosincový Klubový den ACK: Jak se vypořádat s nadílkou zákonů

 

 

Prosincový Klubový den Asociace cestovních kanceláří ČR překonal ve všech směrech očekávání. Téma Klubového dne – novela zákona o cenách a novely dalších zákonů – je sice poněkud nezáživné, ale o to důležitější, a tak se počet účastníků vysoce přehoupnul přes obvyklou míru. Ke cti hostitelského hotelu Hilton, budiž řečeno, že zvýšení kapacity zařídili elegantně, prakticky nepozorovaně, prostě víc než profesionálně. Řízení celého programu se ujal předseda ACK Viliam Sivek. Úvodem představil nového přidruženého člena ACK- Makedonskou centrálu cestovního ruchu, jejíž ředitel Zoran Strezovsky nabídl programy pro touroperátory, pro něž připraví i setkání a famtrip.

Hlavní bod odborného programu – komentář k novele zákona o cenách patřil expertu ministerstva financí Ing. Trojkovi a místopředsedovi ACK JUDr. Dolejšovi. Navázal na předchozí semináře a přehledně a srozumitelně vysvětlil nejen proč tahle patálie vznikla, ale hlavně, jak si s ní poradit, aby byl naplněn úmysl zákonodárce a zároveň nebyla vytvářena zbytečná administrativní zátěž. To znamená, že při nabídce zájezdů je třeba uvést konečnou nabídkovou cenu (tj. platnou v okamžiku nabídky, což neznamená, že se nemůže za nějaký ten měsíc změnit a bude podána nová informace). Pokud je informace o ceně tvořena z více složek (což jsou např. palivové příplatky a taxy, ale ne jednotlivé služby, z nichž se zájezd skládá), je třeba uvést také aktuální cenu těchto jednotlivých složek. Pokud ta není prokazatelně známa, je třeba uvést, kde a kdy se ji klient dozví. Tato pravidla platí pro všechny typy zájezdů, tedy nejen letecké, jak se lidé někdy kvůli mediálním zkratkám domnívají. Neplatí naopak logicky pro nabídku zájezdů na objednávku, protože cestovní kancelář nemůže tušit, co si klient z nabízených služeb vybere. Pobytové taxy patří do konečné ceny jen tehdy, když je vybírá cestovní kancelář – pokud se hradí až místě pobytu, nejsou součástí konečné ceny. A protože různé taxy jsou různé pro různé typy klientů, stačí v případě, kdy jsou součástí konečné ceny, uvést konečnou cenu pro nejtypičtější případ – a u těch ty ostatních to řešit poznámkou, pro koho a jak  se výše taxy liší. Cestovní kanceláře si v zákoně o cenách musí dát pozor i na jiné paragrafy, konkrétně na ten o cenové evidenci, kterou jsou nově povinny vést. Forma není předepsána, předepsáno je mít v evidenci jsou čtyři typy údajů a fakt, že evidence se musí uchovávat tři roky.

Následovala informace o novelách zákona o DPH s účinností od 1.1.2010 – ta známější zvyšuje sazby DPH o jedno %, ta méně známá novela promítá změny legislativy EU. Proto o ní bylo možno hovořit ještě než dokončila celý zákonný proces. Hlavní novinkou je změna místa poskytnutí služby ve styku B:B, kde se místo plnění přesouvá z poskytovatele služby na příjemce. Jenže cestovních kanceláří se tato změna dotýká nejvýš okrajově, protože jak zvláštní režim pro cestovní službu, tak i režimy pro další služby cestovního ruchu (doprava, ubytování, stravování, v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání, zábavy, a podobných služeb) se oproti současné praxi vůbec nemění. Změna by se tedy mohla týkat jen těch, kdo poskytují zahraničním partnerům nějaké další související služby (propagace apod.). Ostatní změny jsou malé a týkají se všech firem (např. poskytnutí propagačních předmětů).

Poněkud zásadnější změny – a nebezpečí – představují novely zákonů týkající se dopravy, konkrétně zákona o civilním letectví a zákona o drahách. Obě změny se týkají vztahu ke zdravotně postiženým osobám, kterým je nutno věnovat pozornost. Těm osobám, protože to již není jen slušnost, ale povinnost ze zákona – a těm zákonům, protože horní hranice pro sankce je v případě železniční dopravy 1 milión Kč, v případě letecké dokonce až 5 miliónů Kč.

V diskusní části předseda ACK V.Sivek informoval o dopisu SOCR ke  kauze ohledně vystoupení pana Okamury v šotu CNN, který svým vyzněním poškozuje incoming do ČR. Předseda citoval inkriminovanou závěrečnou pasáž  pana Okamury:        

Redaktor:          Tomio si myslí, že módnost Prahy se již vyčerpává a město nyní musí soupeřit o turisty za stejných podmínek jako jakékoli jiné evropské hlavní město. Avšak kapesní zloději, špatné služby a podvodní taxikáři a směnárny často kazí návštěvníkům náladu. Tomio říká, že po komunismu se příliš mnoho lidí naučilo cizince spíše využívat, než je zabavit.

TO:      Dvacet let po Sametové revoluci jsou turisté okrádáni a podváděni a my nejsme schopni s tím něco udělat, jelikož je to uvnitř nás.

Proti takové publicitě z úst tiskového mluvčího a viceprezidenta AČCKA, který tím znehodnocuje značné úsilí a prostředky věnované na propagaci incomingu, se postavil Svaz obchodu a cestovního ruchu a v něm sdružené podnikatelské svazy vč. ACK a vyzval otevřeným dopisem členy AČCKA, aby ve své asociaci jasně definovali své směrování. Za současného stavu jsou členové SOCR nuceni se od aktivit AČCKA distancovat. Všichni přítomní projevili souhlas se stanoviskem SOCR a s tím, že za těchto okolností se jakékoliv aktivity ke sloučení ACK a AČCKA odkládají.

Pro vzpamatování se z takové nadílky jsme byli pozváni do „sedmého nebe“, totiž nového Cloud 9 baru hostitelského hotelu Hilton, jehož generální ředitel pan Michael Specking si s předsedou ACK i všemi členy připili na překonání všech současných potíží a lepší příští. V turistice nás jistě překonávání krize bude stát ještě mnohé úsilí, na Klubovém podvečeru to lepší následovalo bezprostředně formou báječného rautu ve Foyer Grand Ballroomu, kde se pracovní den změnil v kouzelný přátelský večírek.

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři