Listopadový Klubový den ACK: novela zákona 159/1999 Sb. a pojištění insolvence

Tisk Email

Listopadový Klubový den ACK: novela zákona 159/1999 Sb. a pojištění insolvence

Listopadový Klubový den Asociace cestovních kanceláří České republiky, který se konal 21.11. v Návštěvnickém centru Staropramen, se věnoval hlavně problematice, která hýbe všemi cestovními kancelářemi: co a kdy má přinést avizovaná novela zákona č.159/1999 Sb. S ubývajícím časem do konce roku přibývá na intenzitě a počtu jednání, a proto to, o čem ACK ČR informovala na svém semináři v rámci veletrhu MADI, doznalo dalšího vývoje natolik, že za tři neděle bylo zase o čem debatovat bezmála hodinu. Místopředseda ACK ČR a předseda touroperátorské sekce Mgr. Zdeněk Kříž hovořil o jednáních představitelů ACK ČR v tomto směru na ministerstvu pro místní rozvoj i na ministerstvu financí.

Přesný text návrhu tak, jak půjde na jednání vlády, ještě není znám. Nicméně exekutiva má zájem na rychlém projednání novely v režimu legislativní nouze tak, aby postihla hlavní sezónu roku 2013, tedy s očekávanou platností od 1.4.2013. Pokud tento záměr vyjde, nebude možno návrh v parlamentu nijak upravovat – novela by musela projít v prvním čtení. Co se tedy podařilo vyjednat a s čím se naopak cestovní kanceláře budou asi muset smířit.

Ve snaze o co nejpřesnější dohled nad ochranou klientů cestovních kanceláří v případě jejich úpadku MMR do prvních návrhů novely zapracovalo řadu administrativních povinností pro cestovní kanceláře, které de facto dublovaly současnou praxi při uzavírání pojistných smluv a byly by proto nadbytečné. Je věcí pojišťovny, které údaje pro uzavření pojistné smlouvy požaduje – klienta se týká pouze případné plnění ze strany pojišťovny. Toto administrativní zatížení se Asociaci podařilo z návrhu odstranit. Rovněž tak se podařilo přesvědčit, že nelze zveřejňovat celé znění pojistných smluv ani výši pojistných částek, protože to by bylo pro klienty matoucí a znevýhodňovalo by to malé cestovní kanceláře. Na čem bohužel exekutiva trvá, je stanovení minimálního limitu pojistné částky. ACK ČR sice uplatňovala argumenty, že úzce specializované cestovní kanceláře stejně jako některé incomingové firmy mají obrat za zájezdy malý – a přitom jde o velmi spolehlivé firmy, takže pro pojišťovny mohou být zcela bez rizika a po létech spolupráce i bez námahy. MMR přesto navrhovalo minimální limit pojistné částky 5 mil. Kč, což odpovídá obratu za zájezdy ve výši cca 15 mil. Kč. Při dalších jednáních proto ACK ČR požadovala alespoň snížení této částky na minimum. Kolik to nakonec bude, nebylo 21.11. známo. V každém případě limit povede k tomu, že různé subjekty organizující malý počet zájezdů budou mít tendenci rozmnožit řady do šedé zóny, jak na to upozornili představitelé ACK ČR na jednáních a poukázali i účastníci Klubového dne v diskusi. Pro podnikatele samozřejmě není kruciální ani tak výše pojistné částky jako výše pojistného. Budou-li tedy pojišťovny rozumné, tak si jejich dosavadní zákazníci třeba přijatelné podmínky vyjednají. Jak v diskusi sdělili zástupci pojišťoven ERV Ing. Landík a Union P. Salavec, větší část jejich klientů má obraty pod navrženým limitem. Pro pojišťovny je ale jistým ukazatelem i výše spoluúčasti a budou stejně jako dosud ochotny s cestovními kancelářemi jednat o individuálních podmínkách.

ACK ČR prosazovala zařazení dalších forem záruky jako konkurenci monopolu pojišťoven, a sice bankovní záruku. To je bohužel kvůli návaznosti na další zákony v takto rychlém procesu nemožné. Budeme to ale požadovat v rámci další novely, která musí následovat.

Novinkou novely bude dozorující odpovědnost MMR, které při zjištění nezákonného jednání nějaké cestovní kanceláře (úmyslné oddalování vyhlášení úpadku) bude moci pozastavit její koncesi (tedy další prodej zájezdů) až do doby rozhodnutí správního orgánu.  

Novinkou pro cestovní agentury bude zpřesnění, jak musí uvádět organizátora zájezdu, jehož produkt on-line nabízejí. Zájemce o zájezd musí mít možnost dozvědět se, která CK zájezd pořádá, aniž by si musel hrát na detektiva či tucetkrát proklikávat. Informace o organizátorovi by měla po novele být přístupná na stejné úrovni s cenou konkrétního zájezdu. ACK ČR takové zpřesnění podporuje, i když si je vědoma toho, že bude nutno hledat rozumnou míru dohody mezi oběma partnery, aby se cestovní agentury nestaly neplacenou reklamou cestovních kanceláří.

V následující diskusi se probírala otázka neoprávněného podnikání nejrůznějších subjektů a možnosti jejich postihů. ACK ČR v tomto směru spolupracuje s MPO a živnostenskými úřady, vystupuje na jejich školení a podává podněty.

Ze zcela jiného soudku bylo následující vystoupení Mojmíra Mikuly, který by měl od ledna vést zahraniční zastoupení CzechTourism v Moskvě. Seznámil přítomné s výsledky nedávného průzkumu, s tím, na které cílové skupiny se hodlá orientovat, jakými propagačními a komunikačními prostředky a jaké motivační prvky použít. Pozorní účastníci si tak mohli rovnou odnést několik programových tipů pro svou nabídku.

Tipem pro nabídku pro cestovní kanceláře a agentury byla následná prohlídka Návštěvnického centra Staropramen, které na rozdíl od většiny pivovarů vsadilo na nejmodernější formy audiovizuální prezentace, v ČR docela ojedinělé. Prohlídka končila nejen u pípy, ale v tomto případě také u bohatého, originálního a velmi chutného studeného i teplého buffetu, takže sem lze přivést i incentivní apod. akce. Přivést – i přivézt, protože na dvoře na nás čekala prohlídka autobusového parku Data Autotrans od mikrobusů po velké autokary; zaujal především obří Mercedes Tourismo s 59 místy, který při vstupu připomíná letadlo, až na to, že individuální obrazovky nespouští ze stropu, ale má je pro každého přímo před očima.

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři