Květnový Klubový den ACK: Společný cíl ACK + ČOI – spokojený spotřebitel

Tisk Email

Květnový Klubový den ACK: Společný cíl – spokojený spotřebitel

Květnový Klubový den Asociace cestovních kanceláří České republiky, který se konal 25.5. v proslulé pražské Kolibě U Pastýřky, svedl k debatě dva zdánlivě znepřátelené světy: podnikatele v cestovním ruchu – a představitele České obchodní inspekce, jimiž byli Mgr. Michael Maxa, vedoucí odd. ochrany spotřebitele a Mgr. Šárka Balková, zástupkyně ředitele Inspektorátu ČOI Středočeský a hl. m. Praha. Ke cti obou stran je třeba konstatovat, že ani posílení welcome drinkem podávaným krojovanou servírkou před vchodem, ani horký den nesvedly žádnou ze zúčastněných stran k nějakým výpadům – šlo o seriózní setkání v přátelském duchu, kdy jedinou překážkou naprostému sjednocení názorů je zákon. Konkrétně zákon č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, v platném znění. Ten se totiž snaží o co nejdokonalejší ochranu spotřebitele ve všech oblastech a směrech, což je samozřejmě v pořádku – jenže tím stanovuje poměrně rigorózní pravidla, která se často hodí spíš pro prodej zboží než služeb, tím méně služeb při zahraničních zájezdech, kde k sobě prodávající a klient mají poněkud daleko. Pracovníci České obchodní inspekce vystupují jako ochránci zákona – nikoliv arbitři sporů mezi klientem a cestovní kanceláří. To znamená, že neřeší, zda klientovi byla či nebyla poskytnuta náležitá refundace reklamovaných nedostatků, ba ani, jestli ta reklamace byla oprávněná. ČOI řeší, zda samotný postup cestovní kanceláře vůči klientovi odpovídal zákonům (na ochranu spotřebitele a zákonu č.159/1999 Sb.). Tedy jestli byl klient náležitě informován, jestli reklamační řád cestovní kanceláře někde klienta nezkracuje na jeho právech, jestli jeho reklamace byla náležitě přijata, a jestli reklamace byla vyřízena v zákonem stanovené lhůtě. Co bylo klientovi přiznáno – to není věc řízení ČOI, ale buď dohody CK – klient, nebo to může řešit soud. Kdyby existovaly jen slušné cestovní kanceláře – a jen slušní zákazníci, asi bychom si na Klubovém dnu rozuměli se zástupci ČOI stoprocentně. Jenže se bohužel vyskytují i klienti – chroničtí potížisté, schopní stěžovat si následně na cokoliv. Pokud má cestovní kancelář vyhovět požadavkům zákona na ochranu spotřebitele, je povinna při reklamaci vydat klientovi potvrzení o přijetí reklamace – což ovšem znamená, že by vlastně měla složitě sepisovat každou výměnu prasklé žárovky, a ještě k tomu dvakrát: jednou, že přijala oznámení a podruhé, že žárovka byla vyměněna (naštěstí to smí být alespoň na stejném papíře). Ale jak to bude sepisovat recepční v egyptském hotelu? Nebo máme nechat klienta bez nápravy až do chvíle, než dorazí česky mluvící delegát? ČOI to lidsky chápe, ale úředně je tu zákon, s tím nemůže nic dělat. Na druhé straně, pokud občan podá k ČOI stížnost, nemůže se spoléhat na to, že mu dají zapravdu automaticky. Inspektoři ČOI se snaží měřit oběma stranám spravedlivě. Pokud by si někdo vymyslel příkoří, které není jak doložit, má smůlu. I pod tímto zorným úhlem lze chápat zprávu ČOI o výsledcích kontrol za loňský rok, kde stojí, že z 83 podání bylo oprávněných 9.

Zvýšená obezřetnost se doporučuje cestovním kancelářím, pokud jde o podávání informací. Pokud se totiž nějaká informace uvedená v katalogu následně ukáže být nepravdivou – třeba hotel uváděný jako s klimatizací tuto v mimosezóně vypne (což v katalogu není uvedeno), pak to podle ČOI není jen důvod k reklamaci, ale i klamavá reklama – z které se cestovní kancelář vyviní, ledaže prokáže, že tuto skutečnost nemohla předem znát.
Zatímco se pro nás v Kolibě na ohništi grilovaly vyhlášené pochoutky, probrali jsme podobně podrobně i ostatní nejčastěji odhalené nedostatky, takže účastníci mají dobrý návod, jak při kontrole obstát. Podrobné popisy úskalí, která hrozí při kontrolách nejčastěji, najdou členové ACK v členské části těchto stránek v rubrice Ke stažení - Pouze pro členy.
Po vyčerpání tématu včetně všech dotazů (a asi i přednášejících) pozval představitel Koliby pan Michal Moudrý všechny jako své hosty nejprve k ukázce hudební a taneční produkce a následně i k bohatému buffetu. Normálně samozřejmě obsluhují u stolů, ale to na Klubových dnech není žádoucí, protože se účastníci chtějí volně přemisťovat, aby si mohli popovídat každý s každým. Protože proto Klubové dny původně vznikly. A v Kolibě mají natolik pozornou obsluhu, že výborné vínko, jiné nápoje a dobrou kávičku nabídli a přinesli i bez vyzvání tam, kde o to byl zrovna zájem.

Hledání členů

Kalendář akcí

16. května 2019
Zasedání Představenstva ACK ČR

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři