Květnový Klubový den ACK: Ať se kontrolují nekalí podnikavci

Tisk Email

Květnový Klubový den ACK: Ať se kontrolují nekalí podnikavci

Květnový Klubový den Asociace cestovních kanceláří České republiky, který se konal 23.5. v krásném prostředí pražského Hotelu Na Zámečku, byl zaměřen na zkušenosti z kontrol České obchodní inspekce. Že jde o téma aktuální a pro cestovní kanceláře zajímavé a ožehavé, potvrdila jak účast členů, tak především to, že se živě diskutovalo mnohem déle, než je obvyklé.

Po představení nových členů uvítala členka představenstva ACK ČR PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová hosta nadmíru povolaného – Mgr. Michaela Maxu, vedoucího oddělení ochrany spotřebitele Ústředního inspektorátu ČOI. Vzájemné seznamování nebylo třeba – pan Mgr. Maxa se zúčastnil Klubového dne ACK ČR již před rokem, a tak dobře věděl, s jakými problémy se členské cestovní kanceláře a agentury potýkaly.

ČOI uskutečnila v prvním čtvrtletí letošního roku 92 kontrol, z nichž 27 zjistilo závady. Kontrol bylo méně než v minulých letech, protože ČOI vnímá situaci na trhu jako ustálenou. Kontroly se zaměřují primárně na zákon na ochranu spotřebitele, zvláště klamavé obchodní praktiky včetně způsobu uvádění cen. Nejčastěji se vyskytly závady spadající do klamání spotřebitele (špatné popisy, neuvedení konečné ceny atp.) a závady ve vyřizování reklamací, dále i závady týkající se uvádění informací o reklamacích, tedy reklamačního řádu. V reklamačních řádech to byly zejména kratší lhůty pro uplatnění reklamace, než umožňuje zákon. Speciální zmínky se dostalo vystavení potvrzení o uplatnění reklamace – a jak na to, aby administrativní zatížení bylo co nejmenší.

Členové ACK ČR již problematiku kontrol ČOI v cestovních kancelářích a agenturách poměrně dobře znají a nadto mají k dispozici vzorový reklamační řád, proto se debata soustředila spíše na to, co pálí cestovní kanceláře na jejich konkurentech, především na těch, kteří podnikají neoprávněně či jinak klamou spotřebitele. V první řadě jsou to nejrůznější internetové stránky, kde se nabízí ubytování v zahraničí včetně zajištění dalších služeb (tedy vlastně zájezd), aniž by podnikatel splňoval zákonem požadované náležitosti – a kolikrát aniž by uvedl, kdo a kde vlastně je a kam klient bude platit. Sama doména .cz totiž vůbec neznamená, že jde o český subjekt – a pokud ji používá někdo ze zahraničí, může být spotřebitel bez šance na jakoukoliv ochranu. Česká obchodní inspekce v případech porušení evropské legislativy „dosáhne“ díky součinnosti dozorového orgánu příslušné země jen do zemí EU. Bohužel, e-komerce dosud není uspokojivě řešena, čímž trpí jak spotřebitel, tak i poctiví podnikatelé. Ti nepoctiví přeloží sídlo do daňových rájů. Diskutovalo se i o záměrném uvádění nereálných cen na internetu s cílem dosáhnout nejlepšího umístění na vyhledávačích – a co s tím (podat podnět ČOI), jak je to s platností komunikace na dálku či s uváděním cen v jiné měně než CZK. Ve sporech s klienty není vždycky hříšníkem cestovní kancelář, jak to rády prezentují sdělovací prostředky. Co s klienty – potížisty, co s těmi, kteří by se neměli účastnit zájezdu z velmi odůvodněných příčin atp. lze řešit jen s podrobným přihlédnutím k tomu, aby se cestovní kancelář nedopustila diskriminace. Takže jsme si řekli, co to diskriminace je a kde najít příklady. A protože problematika ochrany spotřebitele, což je hlavní parketa ČOI, je nejen značně široká, ale také právně komplikovaná, slíbil Mgr. Maxa zodpovědět složité dotazy následně písemně a ACK je předá všem svým členům.

Po průběžném osvěžení se širokou nabídkou nápojů jsme se vydali na prohlídku hotelu s velmi dobře řešenými pokoji; o tom, že je velmi vhodný k pořádání konferencí a jednání jsme se přesvědčili na vlastní kůži a o kvalitě kuchyně na vlastní smysly po skončení odborného programu. Počasí zrovna přálo natolik, že jsme ocenili posezení na zahradě, kam se tentokrát rádi vydali i nekuřáci a společně konstatovali, že tenhle hotel v Záběhlicích vůbec není tak daleko, aby nestálo za to o něm uvažovat.

 

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři