Klubový den 05/2007 - Jak předcházet problémům

Tisk Email

Květnový Klubový den Asociace cestovních kanceláří ČR se konal za tropického počasí a neméně žhavé a ožehavé bylo i jeho hlavní téma: jaká bude dohra, když klient cestovní kanceláře dozná újmy během zájezdu. Problematiku přiživil nedávný rozsudek Nejvyššího soudu k dovolání ve věci sporu  pozůstalých po obětech dopravního neštěstí u Nažidel s pořádající cestovní kanceláří o náhradě za nemajetkovou újmu, kterou utrpěli úmrtím svých blízkých. Nejvyšší soud se nezabýval ani tím, jaká újma vznikla ani výší požadovaného odškodného, jeho rozhodnutí bylo prosté a v kostce znamená: cestovní kancelář odpovídá klientům za škody, které zaviní její dodavatelé. Že se tím v evropském kontextu míní škody materiální, se nevzalo v úvahu. Pro jakékoliv budoucí případy to asi není ani směrodatné, protože mezitím došlo od 1.5.2004 k úpravě Občanského zákoníku, kde se odškodnění v případě smrti stanovuje zcela taxativně, a sice většinou na 240.000 Kč  jednotlivému poškozenému.

Je navýsost pravděpodobné, že by tedy pozůstalí v případě podobného neštěstí požadovali náhradu podle tohoto paragrafu.

Nemusí ani dojít hned k takovému obrovskému neštěstí,  aby se cestovní kancelář mohla dostat do obtížné situace. Tlak na cestovní kanceláře roste i kvůli činnosti Sdružení Obrany Spotřebitele a klienti jsou čím dál tím více vyspělí, někteří i vychytralí a vynalézaví v tom, jak se na cestovní kanceláři hojit (a SOS jim k tomu rádo dodá právníka – a má na to prostředky  z evropského grantu).

Není proto divu, že na Klubový den byli pozváni zástupci  jediných dvou pojišťoven, které na našem trhu nabízejí pojištění odpovědnosti CK – Etics a Uniqa. Všichni členové ACK obdrželi předem elektronickou poštou jako inspiraci k zamyšlení se nad tématem dotazník členské organizace Etics, který musí vyplnit zájemce o pojištění odpovědnosti cestovní kanceláře.  Jsou v něm, dle zvyklostí ve „starých“ zemích EU, i otázky, které našim CK doslova vyrážejí dech, jako např.: „Provádíte pravidelné kontroly dodržování protipožárních opatření ve Vámi nabízených ubytovacích zařízeních?“. Představa, jak zástupce české CK prochází pravidelně každým kontrahovaným hotelem a jak se tam na něj tváří, když kontroluje hasicí přístroje, nám připadá jako z jiného světa. Jenže jsme byli ujištěni, že např. v Německu by bez kladné odpovědi cestovní kancelář vůbec nepojistili. Ale nemáme se (zatím) děsit, u  nás tam Etics ty otázky nechala jako prevenci k zamyšlení; pojistí i bez toho a prý to ani neovlivní výši pojistného. Uniqa takticky podobné otázky v dotazníku údajně vůbec nemá.

V diskusi padaly nejrůznější otázky, jak by to bylo, kdyby…, jak je to s odpovědností dopravce, na co je pojištěný on, jak  je to při škodách, které utrpí klienti partnerských zahraničních cestovních kanceláří u nás  - kdo, co, komu, podle jakého práva. A samozřejmě také, co kryje pojištění.

Pojištění odpovědnosti pořadatele zájezdu zatím platilo jen na odpovědnost vyplývající z uzavřené cestovní smlouvy (tedy na zájezdy), pojišťovny je však rozšiřují i na jednotlivé služby. Přitom pojišťovny přebírají veškerou komunikaci s klientem, včetně posouzení, nakolik CK vskutku odpovídá a nakolik to klient jenom zkouší. Před konečným řešením pojišťovna věc s cestovní kanceláří samozřejmě konzultuje.

Samostatnou kapitolou je, za jaké všechny škody klienta CK odpovídá – a ukazuje se, že málem za všechno. Tedy nejen za všechny maléry spojené se zabezpečenými službami v místě a fakultativní výlety, ale klient může uplatnit i škodu v souvislosti s výletem, jehož prodej mu zprostředkoval delegát cestovní kanceláře a kde všude  může být odpovědnost CK dohledána raději ani nezveřejňovat. V každém případě, pokud by CK byla soudem shledána vinnou, pojišťovna škodu uhradí.

Výše pojistného je individuální – závisí na konkrétní činnosti CK; počet již pojištěných CK nechtěli zástupci pojišťoven prozradit – z přítomných účastníků Klubového dne byla pojištěných cca šestina.

Příjemnější cestovatelské téma vnesla prezentace nového přidruženého člena – španělské firmy Transhotel, Global Travel Service Provider , který nabídl kompletní servis pro cestovní kanceláře a agentury – on-line booking hotelů po celém světě, adresáře vč. popisů, software aj. Jako bonbónek si nakonec vylosovaný účastník odnesl poukaz na víkend pro dvě osoby v hotelu **** buď v Madridu nebo v Barceloně.

Hostitelský restaurant Patriot-X přítomné navrátil domů a skvěle předvedl to, co si jeho majitelka (a soustavná inspirátorka) paní Janatová dala do vínku: českou kuchyni ne jako obvyklá těžká jídla, ale jako odlehčené krmě inspirované starou šlechtickou či měšťanskou kuchyní, kdy se řeky hemžily lososy a na lanýže se chodilo do Jeseníků, i pozapomenuté přílohy a moučníky našich prababiček. Jenže to se nedá popsat, to chce ochutnat, pokud možno s poutavým výkladem paní Janatové.

25.5.2007 Eva Mráčková

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři