FCR uzavřelo memorandum o spolupráci s agenturou CzechTourism

Tisk Email

Předseda FCR Viliam Sivek spolu s ředitelem agentury CzechToursim Janem Hergetem podepsali Memorandum o spolupráci, a to za účasti a podpory ministryně Kláry Dostálové.

Předmětem Memoranda je spolupráce při poskytování služeb a předávání informací pro podnikatele, ale také v oblasti zvyšování kvality služeb a vzdělávání pracovníků v oboru.

Ředitel Jan Herget připomněl důležitou úlohu Fóra cestovního ruchu, jako největšího profesního sdružení v oboru. Dále podtrhl, že cestovní ruch, který vytváří 3%HDP je důležitý pro stát a patří mezi TOP průmysly, který je potřeba podporovat.

Paní ministryně Klára Dostálová hned na úvod uvedla, že je ráda, že může být u podpisu Memoranda o spolupráci. Dále podotkla, že spojení veřejného a soukromého sektoru je základ úspěchu. Neměl by si každý hrát na svém písečku, ale měli bychom se vzájemně naslouchat.

Na závěr Viliam Sivek uvedl postoj Fóra cestovního ruchu s ohledem na plánované rozdělení agendy mezi Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. Viliam Sivek upozornil, že takový krok bez hlubších analýz a komunikace s podnikateli a kraji bude mít fatální následky pro celý obor cestovního ruchu a tím a povede k nekonkurenceschopnosti České republiky jako turistické destinace. FCR podporuje jednotné řízení oboru a to s vlastní sekcí a odpovědným náměstkem. Cestovní ruch je významné odvětví, které generuje více jak 120 mld. a zaměstnává na 240 tisíc osob. Přesto nemá patřičné zastoupení a podporu, chybí mu legislativní normy, struktura a pravidla financování. Tyto kroky narušují vládou schválenou Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020, která vlivem těchto rozhodnutí není adekvátně naplňována.

 

Hledání členů

Kalendář akcí

13. prosince 2019
Zasedání Představenstva ACK ČR

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři