Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

přidružený člen

IČ: 46403523
adresa:Jakubská 1tel:327 512 115
28401 Kutná Hora-Vnitřní Městofax:
www:http://www.khfarnost.cze-mail:info@khfarnost.cz
popis:Bohoslužebná činnost. Vlastník a provozovatel architektonické dominanty Kutné Hory - chrámu sv. Barbory. Průvodcovská činnost. Prodej suvenýrů.
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: