Nabídky a informace pro členy ACK ČR

Tisk Email

Účinnost novely živnostenského zákona – IČ provozoven

K 1. 7. 2010 nabývá účinnosti zákon č. 227/2009 Sb., který v části XXI. mění živnostenský zákon. Touto novelou se zavádí do živnostenského zákona institut "identifikačního čísla provozovny" — tímto údajem bude označována každá nová provozovna a podnikatel je od 1.7.2010 povinen tímto číslem svoji provozovnu označit (v označení tedy budou dvě IČ: IČ osoby a IČ provozovny).

Provozovnám, které byly živnostenskému úřadu oznámeny před účinností zákona, tedy před 1. červencem 2010, má povinnost přidělit IČP živnostenský úřad do 1. 7. 2011 a podnikatele o tom informovat. Podnikatel je povinen dříve zřízené provozovny tímto identifikačním číslem označit s účinností od 1.8.2011 – zaneste si toto datum do svého kalendáře.

Text zákonné povinnosti: „(7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby a identifikačním číslem provozovny. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.“

Nesplnění povinností podle tohoto odstavce je správním deliktem, za nějž hrozí sankce do 100.000 Kč.


Workshop ČCCR v Minsku

ZZ ČCCR v Moskvě se zastoupením pro Bělorusko a Estonsko zve na workshop, který se uskuteční 7.9.2010. Poplatek za účast činí 2.500 Kč, dopravu a ubytování si hradí účastníci sami. Doporučené letecké spojení lety ČSA: odlet z Prahy dne 06.09. v 11:45, přílet do Minska ve 14:30 místního času, odlet z Minska 08.09. v15:15,   předpokládaný přílet do Prahy v 16:05. Doporučené ubytování: hotel Orbita (www.orbita-hotel.com). V případě zájmu CzechTourism objedná ubytování hromadně pro všechny účastníky workshopu. Cena: SGL  80,- USD/noc/BB, DBL: 92,- USD/noc/BB. CzechTourism zajistí pro jednotlivé účastníky transfer z letiště do hotelu Orbita. Workshop se bude konat v případě, že se přihlásí minimálně 10 účastníků.

Přihlášky do 30.7. a informace: Mgr. Monika Linhartová, ředitelka CzechTourism, ZZ Moskva s působností pro Bělorusko a Estonsko, tel.: +7 926 149 24 26, E-mail: linhartova@czechtourism.com

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři