Certifikace kvality v cestovním ruchu

Tisk Email

ACK sleduje záměr MMR na vytvoření nového systému certifikace kvality v cestovním ruchu, ten však  musí být koncipován pouze na základě objektivně měřitelných a transparentních kriterií – takové stanovisko zaujímá ACK k návrhu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu, který je zpracováván a za účasti profesních asociací diskutován na MMR. Místopředseda ACK JUDr.V.Dolejš informoval o jednání 29.9. na MMR, kde byly podány informace o zkušenostech s obdobnými systémy ve Španělsku, Švýcarsku a Německu. Taková certifikace, která je dobrovolná, marketingově podporovaná státem, je postavena na podmínky i menších podniků, pro které nejsou dosažitelné standardy jako ISO. Projekt je v ČR v počátečním stadiu – je navrženo, aby certifikaci prováděla nezávislá instituce (ops) v níž by byly zastoupené i profesní svazy. Představenstvo ACK se shodlo, že projekt je třeba bedlivě sledovat a že může být přínosem u služeb, které jsou objektivně hodnotitelné, zatímco stanovit jednotná kriteria pro případné hodnocení cestovních kanceláří nepokládá za reálné.  

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

Hlavní mediální partneři: