ACK proti použití EU výkladu povinností CK pro případy vyšší moci

Tisk Email

Představenstvo ACK odmítá aplikaci výkladu EU ohledně povinnosti CK hradit klientům v případě zrušení/odložení letu veškeré vícenáklady za služby vynucené pozdějším návratem v úrovni původního standardu na případy z důvodu vyšší moci, kterou MMR obdrželo.

MMR zaslalo ACK tento výklad od pana Tamás András Molnár, Head of Unit B5: Enforcement and Consumer Redress', Directorate General for Health and Consumers, a to po interní konzultaci s  představiteli Directorate General Justice, Freedom and Security (DG JLS):

"For situations where the return flight of a package holiday is cancelled, the Commission's services consider that the relevant provision is Article 4(7) (Package travel Directive). The return flight will normally constitute a significant proportion of the services to be provided by the organiser. As a consequence, the organizer shall "make suitable alternative arrangements, at no extra cost to the consumer, for the continuation of the package [...]"

"The Directive does not contain any limitation on the period of time during which the organiser has to bear the costs caused by the late return from the holiday destination. In our view, this Article implies that any suitable arrangements (additional accommodation, alternative transport, etc.) that become necessary as a consequence of the non-availability of the return flight have to be made available by the organiser. It is also our understanding that the organiser must provide such alternative arrangements in line with what was originally agreed in the package contract until the organiser can re-route the customer. However, regarding the question related to what quality the alternative arrangements must have, a  determining factor is whether the alternative arrangements can be considered as "suitable".

This can only be assessed on a case by case basis taking into account the relevant contract and the circumstances."

Stručné shrnutí  uvedeného textu česky: při zrušení/odložení letu, který tvoří součást zájezdu, je CK povinna udělat vše pro návrat klientů a do té doby se o ně postarat na své náklady, a to na úrovni odpovídající kvalitě služeb sjednaných pro dotyčný zájezd.

Představenstvo ACK po právním posouzení konstatovalo, že výše uvedený výklad inspirovaný spotřebitelskými organizacemi vychází pouze z  článku 4 Směrnice 314/90/EHS, který se týká odpovědnosti CK, aniž bere v úvahu následující článek 5, který taxativně vyjmenovává případy, kdy se CK zbavuje takovéto odpovědnosti; mezi těmito důvody je, pochopitelně, vis maior. Výklad pana Molnára se tedy týkal jiné situace, než o které se vedly diskuse v souvislosti se zrušením letů v důsledku výbuchu islandské sopky. Předseda ACK spolu s místopředsedou  JUDr.Dolejšem  a prezident AČCKA vyvolali schůzku s ředitelkou odboru cestovního ruchu MMR, na které tuto záležitost projednají. O výsledku budeme členy informovat.

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři