Jaký je rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou?

Tisk Email

Cestovní kancelář je oprávněná pořádat, organizovat, zájezdy. Má povinnost mít oprávnění k provozování koncesované živosti a pojištění proti úpadku. Cestovní kancelář může fungovat také jako cestovní agentura.

Cestovní agentura zprostředkovává prodej zájezdů, které vytváří cestovní kancelář. Nesmí vytvářet vlastní zájezdy. Klient vždy musí být informován, která cestovní kancelář daný zájed nabízí.

Cestovní kancelář je povinna mít po celou dobu své činnosti uzavřeno pojištění pro případ svého úpadku. O tomto pojištění je povinna informovat v katalogu, resp. na požádání zákazníka před uzavřením smlouvy o zájezdu. Cestovní kancelář za tímto účelem má od pojišťovny certifikát o uzavřeném pojištění. Klient má možnost ověřit si pojištění cestovní kanceláře na internetových stránkách příslušné pojišťovny. Adresy webových stránek pojišťoven najdete i na webu ACK ČR.

V případě úpadku cestovní kanceláře pojišťovna zajistí klientům dotyčné CK, kteří jsou na zájezdu v zahraničí, repatriaci (tj. služby potřebné k tomu, aby se vrátili do ČR, resp. místa určeného v cestovní smlouvě).
Toto zákonné pojištění se vztahuje pouze na zájezdy, nevztahuje se na jednotlivé služby.
 
Tři hlavní způsoby předání informací o pojištění cestovní kanceláře (CK):
 
  1. Webové stránky jednotlivých pojišťoven, kde jsou průběžně uveřejňovány CK, které mají uzavřené pojistné smlouvy.
  2. Možnost kontroly přímo v prostorách provozovny CK. CK je povinna předložit před uzavřením cestovní smlouvy zájemci na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku CK. 
  3. Předání dokladu určeného zákazníkovi osvědčujícím zejména informace o uzavřeném pojištění a označení pojišťovny.
Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři