Jak reklamovat vady zájezdu?

Tisk Email

Pokud zákazník nebyl spokojen s poskytnutými službami cestovní kanceláře (neodpovídá-li smluveným parametrům), má zákazník možnost dle § 2540 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník do jednoho měsíce od skončení zájezdu podat reklamaci u CK, se kterou uzavřel smlouvu o zájezdu (tedy zakoupil zájezd).

Zákazník postupuje podle reklamačního řádu, resp. příslušné pasáže smluvních podmínek cestovní kanceláře.

Pokud zjistíte nedostatek v místě pobytu, kontaktujte ihned delegáta cestovní kanceláře (u zájezdů, kde není tato služba zajištěna – poskytovatele služby). Oznamte mu zjištěný nedostatek nebo rozpor mezi skutečností a uzavřenou smlouvou o zájezdu a žádejte jej o nápravu.

Delegát/zástupce poskytovatele služby s vámi sepíše reklamační protokol. Je v zájmu klienta, aby tento protokol měl při vyřizování reklamace s příslušnou cestovní kanceláří, což se doporučuje učinit pokud možno ihned po návratu.

Reklamovat zájezd, resp. vytknout vadu zájezdu, můžete nejpozději 30 dnů od vašeho návratu. Po této lhůtě zaniká nárok na reklamaci.

Cestovní kancelář má na vyřízení reklamace nejdéle 30 dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Reklamovat můžete u cestovní agentury, u které jste zájezd zakoupili, ta reklamaci předá cestovní kanceláři, která zájezd organizovala.

Nebo přímo u cestovní kanceláře, která zájezd organizovala.

ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem acestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu.

V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán (soudní cestou, mimosoudní řešení sporu ČOI).

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

Hlavní mediální partneři: