Výstavy a akce v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře v roce 2010

Tisk Email

České muzeum stříbra v Kutné Hoře aktualizovalo svůj plán výstav na rok 2010.

Hrádek - výstavní sál

1. 4. – 18. 4.

„Zmizelá Kutná Hora“ PhDr. Aleš Pospíšil, NPÚ + Nadace Kutná Hora památka UNESCO (pokračování výstavy a projektu  z roku 2009, více: www.zmizelakutnahora.cz)

23. 4. - 30. 5.

„UNESCO - Světové dědictví v Porýní – Falci“ - putovní výstava

8. 7. – 31. 10.

„Neznámí světci Kutnohorska“ (Organizátoři :Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Biskupství královéhradecké, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, SOA Praha – Státní okresní archiv Kutná Hora.)

Doprovodné přednášky a akce (termín upřesníme později)

hodovní sál

16. 4. - 27. 6.

„850. výročí korunovace knížete Vladislava II. českým králem“

15.4. Doprovodná přednáška

8. 7. - 31. 10.

„600 let farnosti u Svatého Jakuba“ (Organizátoři :Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Biskupství královéhradecké, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, SOA Praha – Státní okresní archiv Kutná Hora.)

Doprovodné přednášky a akce (termín upřesníme později)

18. duben

Mezinárodní den památek a historických sídel

- zvýhodněné vstupné do všech expozic ČMS a na právě probíhající výstavy.

21. 5. – V. Muzejní noc ( Mezinárodní den muzeí)

Noční putování historií Kutné Hory“

20.00 24.00 za zvýhodněné vstupné zpřístupněn I. prohlídkový okruh „Město stříbra“ s právě probíhající výstavou, (prohlídka doplněna kulturním programem)

11. 9. – 12. 9. – Dny evropského dědictví zvýhodněné vstupné do stálé expozice  a na  výstavu.

28. 10. – Den Středočeského kraje – vstup zdarma do expozice a na výstavu (doprovodný zábavný program a výstava z přírůstků sbírek muzea .

28. říjen - 30. listopad

„Co nového v muzeu“. Výběr z nových sbírkových přírůstků, které v roce 2010 rozšíří sbírku ČMS.

26. - 28. květen

III. kutnohorský kulatý stůl

„Vlastnické kostely, dvorce a sídla a vývoj raně středověkých elit ve střední Evropě“

Mezinárodní vědecká konference pořádaná Českým muzeem stříbra, Archeologickým ústavem AV ČR, Centrem medievistických studií AV ČR a UK v Praze, Katedrou historie FF UJEP Ústí nad Labem, SOA Praha – Státní okresní archiv Kutná Hora a Geistwissenschaft-liches Zentrum Geschichte und Kultur der Ost-Mitteleuropa an der Universität Leipzig

19. - 20. červen „XIX. Královské stříbření Kutné Hory“

Pokud rádi cestujete v čase, zveme Vás ve dnech 19. a 20. června na XIX. Královské stříbření Kutné Hory. Každoroční historickou slavnost připravuje občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora ve spolupráci s ČMS. Velkolepý scénář slavnosti navrací královské horní město Kutnou Horu až na počátek 15. století.

Více na   www.stribreni.cz.

Výstavy a akce v Kamenném domě

celoroční výstava – 1.4. – 30.11.  „Od obilí ke chlebu“ ( Tradice mlynářského a pekařského řemesla v Kutné Hoře, ze sbírek ČMS ve spolupráci se soukromými sběrateli )

18. duben

Mezinárodní den památek a historických sídel

- zvýhodněné vstupné do všech expozic ČMS a na právě probíhající výstavy.

21. 5. – V. Muzejní noc ( Mezinárodní den muzeí)

Noční putování historií Kutné Hory“

20.00 24.00 za zvýhodněné vstupné - stálá expozice Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století. s právě probíhající výstavou „Od obilí ke chlebu“

(prohlídka doplněna kulturním programem)

11. 9. – 12. 9. – Dny evropského dědictví zvýhodněné vstupné do stálé expozice  a na  výstavu.

28. 10. – Den Středočeského kraje – vstup zdarma do expozice a na výstavu (doprovodný zábavný program)

Výstavy  a akce v Tylově památníku:

2. 4. - 1. 5.

„Kresby a malby“ - Vladimír Císař (50 . jubileum autora)

11. 5 – 10. 6.

„Minerály Kutnohorska“ - výstava ze sbírky ČMS

1. 7. - 31. 7.

„Následky vichřice na Zručsku“ - Fotoklub Zruč nad Sázavou

7. 8. - 11. 9.

„Tajemný vesmír“ - Miloš Koutecký (malba na sametu)

16. 9. - 30. 10.

„Barevná kresba“ Jaroslava Bičovská, „Grafika“ Eva Adamcová

21. 5. – VI. Muzejní noc ( Mezinárodní den muzeí)Noční putování historií Kutné Hory“

20.00 24.00 - za zvýhodněné vstupné otevřeny stálé expozice a právě probíhající výstava, (prohlídka doplněna kulturním programem)

11. 9.  – Dny evropského dědictví –zvýhodněné vstupné do expozic a na výstavu

28. 10. – Den Středočeského kraje – vstup zdarma do expozic a  na výstavu (doprovodný kulturní program)

.

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři