Vstup nezletilých osob do Republiky Chorvatsko

Tisk Email

Nabytím platnosti Zákona o cizincích a Směrnic o cestovních dokladech pro cizince, vízové povinnosti a způsobu jednání s cizinci a z důvodu ochrany nezletilých osob (mladších 18 let) jsou předepsané zvláštní podmínky, které nezletilé osoby musí splňovat při vjezdu, výjezdu a tranzitu přes území Republiky Chorvatsko.

§ 8. Zákona o cizincích (NN č. 79/07) nařizuje, že nezletilí cizinci při svém vjezdu nebo výjezdu z Republiky Chorvatsko bez doprovodu zákonného zástupce musí mít souhlas zákonného zástupce.

Považuje se, že nezletilá osoba má souhlas zákonných zástupců pokud :

  • cestuje letadlem a má potvrzení pro cestování nezletilé osoby vydané od letecké společnosti v souladu se standardy IATA a doporučené praxí,
  • cestuje v rámci školní exkurze a je na seznamu účastníků zájezdu ověřeném od příslušné školní instituce který je přeložen do chorvatského nebo anglického jazyka a má platný cestovní doklad. Všechny organizované pobyty dětí přes cestovní kanceláře se považují za školní exkurze,
  • se v Chorvatsku účastní sportovní, kulturní nebo podobné manifestace a je uveden na seznamu účastníků a má platný cestovní doklad.

Možnost použití cestovního dokladu rodiče v kterém jsou zapsané údaje o dítěti

Údaje o dítěti zapsané v cestovním dokladu rodiče - mladšího 10 let resp. 15 let bez fotografie - pro vjezd,výjezd a tranzit přes území Republiky Chorvatsko se uznávají jako právoplatný doklad pro přechod přes státní hranice.

Pokud dítě a rodič mají odlišná příjmení doporučuje se, aby si rodič vzal sebou originál rodného nebo oddacího listu v českém jazyce. Stejné se vztahuje i na pečovatele o nezletilou osobu, který ukáže originál rozhodnutí o přidělení do péče nezletilé osoby v českém jazyce.

Je možné cestovat do Republiky Chorvatsko pouze s občanským průkazem?

Občané České republiky můžou cestovat do Chorvatska s občanským průkazem vydaným po druhé polovině roku 2000 tj. občanským průkazem který má strojní čtecí kód.

Formulář ke stažení je ke stažení níže, dále na stránkách Velvyslanectví RH v Praze (http://cz.mvp.hr/) a na stránkách Chorvatskeho turistického sdruzeni v Praze (http://cz.croatia.hr/)

Souhlas musí být úředně ověřen (na kterémkoliv místě, která provádějí ověřování listin a podpisů).

Co dělat, když cestuje osoba mladší 18 let bez doprovodu:
pokud jede neplnoletá osoba bez doprovodu a mimo školní apod. akci, pak se do formuláře souhlasu do kolonky doprovod napíše "bez doprovodu/bez pratnje" a zbytek rubrik týkajících se doprovodu se proškrtá.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

Hlavní mediální partneři: