Union Poisťovna pro klienty CK Tomi Tour

Tisk Email

Union poisťovňa, a. s., odškodní v plné výši všechny klienty cestovní kanceláře TOMI TOUR Praha, kteří si zakoupili zájezd, ale z důvodu úpadku CK nevycestovali. Deklarovaný úpadek české CK TOMI TOUR Praha se ve smyslu pojistných podmínek prokázal. Poisťovňa Union začala s vyplácením odškodného pro klienty CK, kteří si nárok na odškodnění v Union pojišťovně uplatnili. Podle informací z CK TOMI TOUR jde o více než 13 000 klientů, kteří za zájezdy uhradili více než 161 mil. CZK/ 6,3 mil. EUR.
Na základe zprávy nezávislého českého audítora, který z pověření Union poisťovne prověřil účetnictví CK, se deklarovaný úpadek CK TOMI TOUR Praha ve smyslu pojistných podmínek prokázal přes vážné nesrovnalosti v účtové evidenci CK. Městský soud v Praze zatím nevyhlásil insolventní řízení kvůli nedostatkům v návrhu o insolventním řízení podaném jednateli této CK.

„Vďaka našej kapitálovej sile a našich skúsenostiach dlhoročného lídra v cestovnom poistení na Slovensku, sme schopní už mesiac od vyhlásenia úpadku CK TOMI TOUR Praha začať s odškodňovaním klientov v plnej výške, čo je veľmi krátka lehota v porovnaní s prípadmi úpadku niektorých iných cestovných kancelárií v minulosti, kde lehota výplaty odškodnenia inými poisťovňami dosiahla viac než pol roka. Promptnou a úspešnou repatriáciou klientov v dňoch po vyhlásení úpadku CK a týmto skráteným termínom pre výplatu poškodených klientov CK potvrdzujeme náš proaktívny a seriózny prístup ku klientom našej poisťovne," uvedl Tibor Bôrik, generální řediteľ Union poisťovne.

Union poisťovňa, a. s., nadále shromažďuje „Hlásenia o poistnej udalosti" od klientů CK TOMI TOUR, kteří si zájazd zakoupili, ale z důvodu vyhlášení úpadku CK  už nevycestovali.

K tomu, aby se mohlo začíť i s výplatou náhrad pro klienty slovenské CK TOMI TOUR, s.r.o., Nitra, kteří nevycestovali, je nezbytné prokázat deklarovaný úpadek této CK ke konkrétnímu datu. Prověřování účetnictví slovenské CK TOMI TOUR se sídlem v Nitře pokračuje.

Union poisťovňa, a. s. krátce po půlnoci na 28.7. ukončila repatriaci a zabezpečila tak služby a přepravu 3 396 klientům insolventní CK TOMI TOUR,kteří na zájezd CK TOMI TOUR vycestovali před vyhlášením úpadku 17.7.2009. Celkové náklady za repatriaci a služby pro tyto klienty představují cca 18,9 mil. Kč.
Ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu tak Union poisťovňa, a. s., splnila povinnost repatriacie klientů CK TOMI TOUR, která jí dne 17.7.2009 ve večerních hodinách doručila Prohlášení o úpadku.

K tomu, aby se mohlo začít i s výplatou náhrad pro klienty, kteří nevycestovali, je nezbytné prokázat úpadek CK TOMI TOUR ke konkrétnímu datu. Union poisťovňa, a. s., proto požádala českou poradenskou společnosť v oblasti účetnictví, aby svým odborným stanoviskem potvrdila úpadek cestovní kanceláře. Prověřování účetnictví CK TOMI TOUR pokračuje.

Union poisťovňa, a. s., nadále shromažďuje „Hlásenia o poistnej udalosti" od klientů CK TOMI TOUR, kteří si zájezd zakoupili, ale z důvodu úpadku již nevycestovali. K 27.7. si nárok na odškodné formou oznámení pojistné události uplatnilo približne 10 000 klientů.
Union poisťovňa obdržela od CK TOMI TOUR první seznamy klientů - jde však jen o prvních približne 3 800 klientů, tj. přibližně 27% z cestovní kanceláří v médiích deklarovaného počtu. Další seznamy by měly průběžně následovat.Po vyčíslení celkových závazků CK TOMI TOUR bude možné určit výšku zálohy odškodného pro klienty a právě tak i výši celkového pojistného plnení.
Union poisťovňa, a. s.,  vyzývá všechny klienty CK TOMI TOUR, s.r.o., Praha, IČO: 262 53 151, Zlatnická 1130/12, 110 00 Praha 1 a klienty CK TOMI TOUR, s.r.o., Nitra, IČO: 36 246 751, Štefánikova 15, 949 01 Nitra 1, kteří si zakoupili zájezd u této cestovní kanceláře, ale kvůli úpadku nevycestovali, aby na základě pojistných podmínek písemně vznesli u Union poisťovne, a. s., Slovenská republika, nárok na pojistné plnení, a to nejpozději do 2 měsíců od plánovaného ukončení zájezdu. K žádosti o pojistné plnění použijte formulář „Hlášení pojistné události"/ „Hlásenie poistnej udalosti", který najdete na webových stránkách Union poisťovne http://www.unionsk.cz/ nebo http://www.union.sk/. K vyplněnému formuláři je třeba přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii cestovní smlouvy s CK TOMITOUR a doklad o uhrazení zálohy ceny zájezdu nebo ceny zájezdu. Vyplněný formulář s uvedenými doklady zašlete na adresu:
Union poisťovňa, a. s.
Odbor likvidácie poistných udalostí
Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava
Slovenská republika

 

 

Klienti mohou v pracovních dnech kontaktovat Zákaznícke centrum Union poisťovne  na tel. čísle  +4212 2081 1811 a požádat o zaslání formuláře poštou nebo faxem.
Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři