TUNISKO: Situace je stabilizovaná a turistické cesty jsou bezpečné

Tisk Email

Ministerstvo zahraničních věcí ČR informuje občany, že bezpečnostní situace v Tunisku je, s výjimkou oblastí, které hraničí se sousední Libyí, plně stabilizovaná. V zemi nadále platí výjimečný stav, zákaz nočního vycházení v oblasti velkého Tunisu však byl zrušen.

Hromadné turistické cesty směřující do přímořských letovisek a rovněž jednorázové výlety do turisticky navštěvovaných míst, které jsou organizovány cestovními kancelářemi či ubytovacími zařízeními, jsou bezpečné.

MZV ČR doporučuje při cestách sledovat politickou a bezpečnostní situaci v zemi a dodržovat omezení ze strany tuniských orgánů. Upozorňujeme, že v hlavním městě Tunisu je třeba dbát zvýšené ostražitosti v blízkosti vládních budov a prezidentského paláce. Pád předchozího policejního režimu se odrazil také ve zvýšeném riziku drobné kriminality v hlavním městě a v omezené míře i v turistických letoviscích v rozsahu, který nevybočuje z evropských standardů.

Vzhledem k pokračujícím nepokojům v Libyi MZV nedoporučuje cesty do oblastí sousedících s Libyí ve vzdálenosti 40 km od hranic.

Při individuální turistice do vnitrozemí doporučujeme situaci podrobněji monitorovat a respektovat omezení tuniských orgánů.

Při cestách do Tuniska MZV ČR doporučuje zaregistrovat se do databáze dobrovolné registrace občanů ČR cestujících do zahraničí (DROZD) na adrese http://drozd.mzv.cz.

Zdroj: MZV

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

Hlavní mediální partneři: