Snížení rychlosti na silnicích ve Francii

Tisk Email

Dne 15. června 2018 přijala francouzská vláda nařízení č. 2018-487, kterým se s účinností od 1. července 2018 mění článek R. 413-2 zákona o silničním provozu (Code de la route).

Novela snižuje předepsanou maximální rychlost na silnicích mimo obec z 90 na 80 km/h.

Výjimka bude platit pouze na silničních úsecích, kdy v daném směru existují dva proudy. Na těchto úsecích může být maximální rychlost zvýšena na 90 km/h. Podmínkou ovšem je, že takový úsek bude označen příslušnou dopravní značkou, která tuto rychlost stanoví. I na těchto úsecích však bude za deště rychlost omezena na 80 km/h.

I nadále bude platit, že na dálnicích (fr. autoroute) je maximální povolená rychlost mimo obec 130 km/h (110 km/h za deště). Na silnicích pro motorová vozidla je maximální rychlost 110 km/h (za deště 100 km/h).

Opatření bylo přijato na základě průzkumu Národní rady pro bezpečnost silničního provozu, který ukázal, že snížení předepsané rychlosti na vybraných okresních silnicích prokazatelně vedlo i k podstatnému snížení počtu smrtelných nehod.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

Hlavní mediální partneři: