Skopje - Hrdé město

Tisk Email

Každé město má svého ducha, svůj genius loci. To platí i v případě makedonské metropole Skopje. Historie místa byla poznamenána staletími nadvlády různých říší a dozvuky těchto tahanic z minulosti nese město na svých bedrech dodnes. Přesto má neopakovatelnou atmosféru.

Snad v žádném jiném městě v Evropě není tolik znát soužití křesťanského a islámského světa. Město půlí řeka Vardar, a jako je Praha rozdělena na západ a východ, je Skopje rozdělena na sever a jih. Severní část města obývá početná muslimská komunita, jih je ortodoxně křesťanský a je až s podivem, v jakém poklidu plyne zdejší život dvou naprosto odlišných světů.