Rady před cestou: Cestujete s dítětem do zahraničí?

Tisk Email

Každé dítě, i když právě narozené, musí mít pro cesty do zahraničí svůj vlastní platný cestovní doklad, a to buď občanský průkaz či cestovní pas v závislosti na cílovou destinaci.

Pokud však dítě cestuje bez svého zákonného zástupce, doporučujeme, aby každé dítě mělo při cestách do zahraničí i písemný souhlas rodičů (zákonných zástupců) s cestou do zahraničí. Do některých států může být písemný souhlas zákonných zástupců povinností. [1]

Doprovázející osoba by měla mít u sebe souhlas s konkrétní cestou dítěte, a to s dostatečnou identifikací dítěte, ale i doprovodu.

U hodně malých dětí lze přiložit i fotokopii rodného listu.

S cílem předejít případným komplikacím během krátkodobého pobytu v zahraničí se doporučuje i v případě, že cestuje dítě pouze s jedním rodičem, mít souhlas toho rodiče, který s dítětem necestuje. V řadě států může být takový doklad požadován. Důvodem je snaha zabránit doprovázejícímu rodiči, aby bez vědomí/bez souhlasu druhého rodiče přemístil dítě mimo stát jeho obvyklého bydliště. Tento souhlas je více než žádoucí zejména u nesezdaných párů a u rodičů, kteří mají odlišné příjmení než dítě, a to i když žijí ve společné domácnosti. Lze rovněž přiložit fotokopii rodného listu dítěte. https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/faq/pisemny_souhlas_rodicu.html

Návrh vzoru souhlasu v českém a anglickém jazyce je ke stažení na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

 

[1] Ověřit můžete na velvyslanectví jednotlivých států v České republice.

Hledání členů

Kalendář akcí

13. prosince 2019
Zasedání Představenstva ACK ČR

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři