Rady před cestou: Blíží se hlavní turistická sezóna, nezapomeňte se podívat na platnost vašich cestovních dokladů

Tisk Email

Pro cesty do zahraničí doporučujeme včas zkontrolovat platné cestovní doklady a další náležitosti země, kam cestujete.

Na co před cestou nezapomenout?

  • Každý cestující musí mít svůj cestovní doklad, tzn. i narozené děti. Dle cílové destinace platný občanský průkaz či platný cestovní pas. Rodný list dítěte není cestovním dokladem.
  • Lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dnů. Lze využít také vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě 24 hodin v pracovních dnech, nebo do 5 pracovních dnů. Nicméně převzít občanský průkaz vydaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra (Na Pankráci 72, Praha 4). Vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě je spojeno se správním poplatkem, a to až ve výši 1 tis. Kč.
  • Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů, na zastupitelském úřadě ve lhůtě 120 dnů. Správní poplatek činí 600 Kč, u občana mladšího 15 let 100 Kč.
  • Cestovní pas ve zkrácené lhůtě je vydáván v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů. Nicméně převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra (Na Pankráci 72, Praha 4). S delší lhůtou na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého je podána žádost o jeho vydání. Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě je spojeno se správním poplatkem, a to až ve výši 6 tis. Kč.
  • Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si u velvyslanectví daného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu cizí stát vyžaduje. Požadovaná minimální doba platnosti cestovního pasu může být například 6 měsíců ode dne vstupu nebo vycestování z území cizího státu. Dále se informujte, zda je ke vstupu a pobytu na území daného státu třeba vízum.[1]

Jaké destinace například vyžadují delší platnost cestovního pasu?

Turecko: doporučuje se k vlastnímu uvážení, aby držitelé cestovních dokladů České republiky před vstupem na území Turecké republiky měli platnost cestovního pasu/dokladu v rozsahu 150 dnů.

Egypt: Občané České republiky cestující do Egyptské arabské republiky musí mít platný pas minimálně 6 měsíců od data vstupu do EAR.

Tunisko: Platnost pasu v případě organizované turistiky s cestovní kanceláří musí minimálně o 3 měsíce překračovat plánovanou dobu pobytu, v případě individuální turistiky musí platnost pasu překračovat plánovanou dobu pobytu minimálně o 6 měsíců.

Spojené arabské emiráty: Pro vstup do SAE je vyžadován cestovní doklad s minimální zbývající platností v délce 6 měsíců.

Výše uvedené informace jsou pouze informativního charakteru a mohou být v době plánované cesty neaktuální. Před cestou doporučujeme ověřit aktuálnost informací. https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

 

[1] Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.

Hledání členů

Kalendář akcí

13. prosince 2019
Zasedání Představenstva ACK ČR

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři