Pravidla dovozu produktů živočišného původu ze třetích zemí do EU

Tisk Email
Nařízení Komise (ES) č. 206/2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do EU z důvodu nebezpečí zavlečení chorob do Evropské unie určuje:

Z důvodu nebezpečí zavlečení chorob do Evropské unie podléhá dovoz některých produktů živočišného původu do EU přísnému režimu. Tento režim se nevztahuje na pohyb produktů živočišného původu mezi 27 členskými státy EU nebo na produkty živočišného původu pocházející z Andorry, lichtenštejnska, Norska, San Marina a Švýcarska.

Veškeré produkty živočišného původu, které neodpovídají uvedeným pravidlům, musí být při příjezdu do EU odevzdány k úřední likvidaci. Nenahlášení uvedeného zboží může mít za následek peněžitou pokutu nebo trestní stíhání.

1. Do EU smíte dovézt nebo poslat zásilky masa a mléka nebo výrobků z nich pro osobní spotřebu (jiných než sušené mléko pro kojence, kojenecká výživa a zvláštní krmivo pro zvířata v zájmovém chovu potřebné z lékařských důvodů), pouze pokud pocházejí z Chorvatska, Faerských ostrovů, Grónska nebo Islandu a jejich hmotnost nepřesáhne 10 kilogramů na osobu.

2. Do EU smíte dovézt nebo poslat zásilky sušeného mléka pro kojence, kojenecké výživy a zvláštní výživy potřebná z lékařských důvodů, které jsou určené pro osobní spotřebu, pouze pokud:

A) pocházejí z Chorvatska, Faerských ostrovů, Grónska nebo Islandu a jejich souhrnná hmotnost nepřesáhne limit 10 kilogramů na osobu a pokud:

- produkt nemusí být před otevřením uchováván v chladu,

- se jedná o balený značkovýprodukt a dále

- balení je neporušené, není-li právě konzumováno. 

B) pocházejí z jiných zemí (jiných než z Chorvatska, Faerských ostrovů, Grónska nebo Islandu) a jejich souhrnné množství nepřesáhne limit 2 kilogramů  na osobu a pokud:

- produkt nemusí být před otevřením uchováván v chladu,

- se jedná o balený značkovýprodukt a dále

- balení je neporušené, není-li právě konzumováno.

3.Do EU smíte dovézt nebo poslat zásilky krmiva pro zvířata v zájmovém chovu potřebného z lékařských důvodů, které jsou určené pro osobní spotřebu, pouze pokud:

A) pocházejí z Chorvatska, Faerských ostrovů, Grónska nebo Islandu a jejich souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 10 kilogramů na osobu a pokud:

- produkt nemusí být před otevřením uchováván v chladu,
- se jedná o balený značkový produkt a dále
- balení je neporušené, není-li právě konzumováno,

B) - pocházejí z jiných zemí (jiných než Chorvatsko, Faerské ostrovy, Grónsko nebo Island) a jejich souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 2 kilogramů na osobu a pokud:

- produkt nemusí být před otevřením uchováván v chladu,
- se jedná o balený značkový produkt a dále
- balení je neporušené, není-li právě konzumováno.

4. Do EU smíte dovézt nebo poslat zásilky produktů rybolovu pro osobní spotřebu (včetně čerstvých, sušených, vařených, nasolených nebo uzených ryb a některých korýšů, jako jsou krevety, humři, neživé mušle a neživé ústřice), pokud:

- jsou čerstvé ryby vykuchané,
- hmotnost produktů rybolovu nepřekročí, na osobu, 20 kilogramů nebo hmotnost jedné ryby, podle toho, která z těchto hodnot je větší.

Tato omezení se nevztahují na produkty rybolovu pocházející z Faerských ostrovů nebo z Islandu.

5. Do EU smíte dovézt nebo poslat jiné produkty živočišného původu, například med, živé ústřice, živé mušle a šneky, pouze pokud:

A) pocházejí z Chorvatska, Faerských ostrovů, Grónska nebo Islandu a jejich souhrnná hmotnost nepřesahuje 10 kilogramů na osobu,

B) pocházejí z jiných zemí (jiných než Chorvatsko, Farské ostrovy, Grónsko nebo Island) a jejich souhrnná hmotnost nepřesahuje 2 kilogramy na osobu.

Vezměte, prosím, na vědomí, že smíte dovézt malá množství produktů živočišného původu z několika výše uvedených pěti kategorií (odstavce 1-5), pokud jsou v souladu s pravidly vysvětlenými v každém příslušném odstavci.

6. Do EU smíte dovézt nebo poslat větší množství produktů živočišného původu pouze pokud splňují požadavky pro obchodní zásilky, mezi něž patří:

- požadavky na osvědčování, stanovené v příslušném úředním veterinárním osvědčení Evropského společenství,

- při příjezdu do EU předložit zboží, se správnou dokumentací, k veterinární kontrole na schváleném stanovišti hraniční kontroly EU.

7. Produkty živočišného původu, pro něž byly uděleny výjimky

Výše vysvětlená pravidla se nevztahují na tyto produkty:

- chléb, dorty, sušenky, čokoláda a cukrovinky (včetně bonbónů) nepromísené s masným výrobkem ani neplněné asným výrobkem,

- potravinové doplňky zabalené pro konečného spotřebitele,

- výtažky a koncentráty z masa,

- olivy plněné rybím masem,

- těstoviny a nudle nepromísené s masným výrobkem ani neplněné masným výrobkem,

- bujóny a ochucovadla zabalené pro konečného spotřebitele,

- jakékoli jiné potravinářské výrobky, neobsahující žádné čerstvé nebo zpracované maso nebo mléko a obsahující méně než 50 % zpracovaných výrobků z vajec nebo rybích výrobků.

8. Produkty živočišného původu pocházející z chráněných druhů

Pro některé živočichy chráněných druhů mohou platit dodatečná omezení. Například pro kaviár druhu jeseterů je motnostní limit maximálně 125 gramů na osobu.

Zdroj: SVS ČR, ACK ČR

 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

Hlavní mediální partneři: