Podzimní fórum cestovního ruchu v Jičíně

Tisk Email

 

V pondělí 26. října 2009 se v jičínské restauraci Na Rynečku uskutečnilo pravidelné podzimní fórum cestovního ruchu. Akce se zúčastnilo zhruba čtyřicet zástupců z řad podnikatelů, obcí, krajů památkových objektů a dalších organizací z oblasti cestovního ruchu v Českém ráji. Přítomné přivítal místostarosta města Jičín Mgr. Richard Koníř.

V úvodu jednání zaznělo stručné hodnocení uplynulé letní turistické sezony. Oproti jarním negativním prognózám, zapříčiněným obavami z hospodářské krize, však toto hodnocení vyznělo pozitivně. Podnikatelé, podobně jako většina informačních center v regionu, zaznamenali pokles návštěvníků ze zahraničí. Ubylo turistů z Holandska a Německa, více přijíždí návštěvníci ze sousedního Slovenska a Polska. Ze strany podnikatelů jsou však polští klienti přijímáni rozpačitě, především z důvodu neukázněnosti a nespolehlivosti. Přesto tato země skýtá značný potenciál pro další roky. Pokles zahraničních návštěvníků v Českém ráji byl vyvážen nárůstem domácích turistů. Hodnocen byl především nárůst návštěvníků z Moravy, na čemž se shodují jak správci Prachovských skal, jičínské synagogy, tak někteří ubytovatelé.

Manažer Sdružení Český ráj Jiří Lukeš společně s Petrem Kamenickým z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje představili aktuální informace k aktivitám ve značení kulturních a turistických cílů (hnědé dopravní značení). Mj. díky aktivitám a podpoře z Královéhradeckého kraje se situace v regionu v tomto směru zlepšuje. Proběhlo označení Starých Hradů, Humprechtu, Kosti, Mnichova Hradiště, označeny jsou Prachovské skály, Valečov, Dětenice. Další grantový program připravuje Královéhradecký kraj na rok 2010.

Informace o aktivitách a záměrech Krajské hospodářské komory podal PhDr. Čestmír Jung, pracovník jednatelství Jičín, které má v gesci oblast cestovního ruchu.

Účastníkům setkání byla představena nová podoba a obsah internetových stránek Českého ráje www.cesky-raj.info. V této souvislosti jim byla nabídnuta možnost spolupráce se Sdružením Český ráj ve formě prezentace na oficiálních internetových stránkách turistického regionu a v připravovaných tiskovinách (katalog ubytování a služeb, letní turistické noviny). Zájemcům o prezentaci a účast na veletrzích cestovního ruchu byla představena nová nabídka prospektového servisu. V této souvislosti byl představen plán veletrhů, na kterých se v nadcházejících bude Český ráj prezentovat. Podrobnosti o těchto nabídkách budou zveřejněny v připravovaném podzimním Zpravodaji Sdružení Český ráj.

Manažerka sdružení Jitka Kořínková seznámila účastníky s projektem Regionální produkt Český ráj a představila aktuální propagační tiskoviny. Přítomní byli vyzváni k využití „místních zdrojů a produktů“ při tvorbě své nabídky (prodej suvenýrů, nákup potravin a nápojů) a k podpoře celého projektu a místních podnikatelů. Sdružení Český ráj do budoucna uvažuje o zavedení značky pro oblast služeb.

Součástí programu byl i prostor pro představení účastníků, resp. jejich nabídky. Zástupci Pivovaru Nová Paka svou prezentaci podniku, který mimo jiné nabízí exkurze pro skupiny návštěvníků, doplnili ochutnávkou novopackého piva. Z regionálních výrobků bylo možné ochutnat také koláče z turnovské pekárny Mikula.

Zástupce společnosti Sundisk, s. r. o., představil nabídku služeb Žluté plovárny na Malé Skále. Kromě lanového centra se zaměřují na využití potenciálu řeky Jizery pro vodní turistiku. Paní Hana Kortanová  z firmy Kortan, sklo bižuterie, doplnila novinky pro zimní sezonu z oblasti Železnobrodska. Oblíbené zimní sklářské pátky v Železném Brodě budou v letošním roce pokračovat, budou doplněny o výstavu skleněných betlémů. S rozšířenou nabídkou služeb oslovil přítomné zástupce Anenských slatinných lázní v Lázních Bělohrad. Kromě nového čtyřhvězdičkového resortu Strom života představil celoroční nabídku pro individuální klienty i organizované skupiny.

Příští fórum cestovního ruchu proběhne v jarních měsících před zahájením turistické sezony 2010.

Kontakty:

? Předseda Sdružení Český ráj:

-       Aleš Hozdecký, místostarosta,  Město Turnov,
tel. 481 366 225, fax: 481 366 221, mobil 737 224 567, e-mail: info@cesky-raj.info

? Jednatelé sdružení:

-       Ing. Eliška Gruberová, vedoucí odboru cestovního ruchu, Město Turnov,
tel. a fax: 481 366 258, e-mail: e.gruberova@info.turnov.cz

-       Mgr. Alena Stillerová, referent odboru kultury a cestovního ruchu, Město Jičín,
tel. a fax: 493 545 172, e-mail: stillerova@mujicin.cz

-       Gerard Keijsper, vedoucí informačního centra Mladá Boleslav,
tel. a fax: 326 322 173, mobil: 733 133 532, e-mail: keijsper@kulturamb.eu

? Zaměstnanci:

-       Ing. Jiří Lukeš - manažer projektů, tel.: 739 611 493, lukes@cesky-raj.info

-       Ing. Jitka Kořínková - manažer projektů, tel.: 739 611 608, korinkova@cesky-raj.info

-       Ing. Hana Ledabylová Žďárská - marketingový pracovník, tel.: 481 540 253, 739 44 9510, zdarska@cesky-raj.info

-       Ing. Jan Mertlík - pracovník pro GIS a bezmotorovou dopravu, tel.: 481 540 253, 739 447 782, mertlik@cesky-raj.info

? Odborní konzultanti:

-       Ing. Pavla Bičíková, pavla.bicikova@seznam.cz

-       Ing. Slavomír Říman, rimans@volny.cz

Zdroj: SČR

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři