Nároky klientů Parkam Holidays ve světle nálezu Ústavního soudu

Tisk Email

Nároky klientů Parkam Holidays ve světle nálezu Ústavního soudu

Nález Ústavního soudu dotýkající se vyplacení plné náhrady klientům zkrachované CK Parkam Holidays klientům peníze přiblížil, ale klienti se o ně musí brát sami, a to velmi rychle.

Nález Ústavního soudu ve věci ústavní stížnosti Generali pojišťovny proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2, v němž obvodní soud rozhodl ve prospěch klienta ve věci žaloby klienta CK Parkam Holidays vůči pojišťovně Generali o vyplacení všech peněz zaplacených cestovní kanceláři za neuskutečněný zájezd z důvodu úpadku CK Parkam Holidays, dal zapravdu Obvodnímu soudu, s vysvětlením, že soud  rozhodl sporný případ ústavněkonformním a eurokonformním způsobem.

Sám nález Ústavního soudu nepředstavuje žádnou revizi ani supervizi rozhodnutí obecných soudů. Dává jen vodítko, z jakého úhlu se mají vykládat ustanovení zákona, pokud je možný dvojí výklad, který by mohl poškodit ústavní práva. Stejný obvodní soud již dříve rozhodl v několika přích klientů téže CK s touž pojišťovnou různě. Nález Ústavního soudu tato rozhodnutí ani nemění, ani neruší – tzn.  neznamená, že ti klienti, kteří dosud nepodnikli žádné právní kroky, budou automaticky pojišťovnou odškodněni.

Pokud klienti, kteří obdrželi od pojišťovny Generali plnění nižší, než byla jimi zaplacená částka za neuskutečněné služby CK Parkam Holidays, chtějí získat doplatek do výše jimi skutečně uhrazené ceny, musí pro to učinit právní kroky, konkrétně vymáhat tuto částku od pojišťovny žalobou u Obvodního soudu pro Prahu 2. Těmto subjektům připomínáme, že je možné žalobu v této věci uplatnit podáním  nejpozději dne 10.8.2015, poté bude případný nárok klientů promlčen.

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři