Muzeum hlavního města Prahy připravilo projekt - Praha a její dcery

Tisk Email

Výstavní projekt Muzea hlavního města Prahy s názvem „Praha a její dcery“, připravený při příležitosti oslavy 130.výročí založení muzea (3.10.1881), je pokusem přiblížit pražské dějiny očima a prostřednictvím osudů jejích obyvatelek.

Dějiny vždy byly především sledem významných událostí veřejného života, vzniků i zániků říší a států, vyhraných či prohraných bitev a válek, panovníků a vojevůdců, vynálezů a technologického pokroku, to
vše nazíráno především z mužského úhlu pohledu. Během posledního půlstoletí se dějepisci začali věnovat také každodennímu životu člověka v různých historických obdobích.

V současné době se navíc objevuje fenomén rozdílného pohledu na dějiny z mužského a ženského hlediska, což slibuje další obohacení našeho povědomí o dosud neznámé oblasti historie společenského i individuálního života. V odborných kruzích probíhá již nějakou dobu řada diskusí, zda existují ženské dějiny, zda v tom případě existují i mužské dějiny, kde jsou hranice historiografie a dalších oborů při zkoumání dějin žen a ženství.

Projekt „Praha a její dcery“ si klade za cíl zprostředkovat dnešnímu člověku ženský svět v průběhu
historie a v současnosti. Chceme specifickými výstavními prostředky, částečně uměleckými, symbolickými,
zkratkou, vyjádřit ženský svět obyvatelek města, obyvatelek známých jménem i těch neznámých. Ve sbírkáchMuzea hlavního města Prahy i mnoha dalších institucí se nalézá řada předmětů, vzniklých činností Pražanek v různých obdobích, množství artefaktů, které ženy používaly, i některá umělecká díla, která zobrazují ženu v různých jejích životních úlohách a postaveních.

Součástí výstavy je doprovodný program především v podobě konference, seminářů a setkání, prostřednictvím kterých představíme zajímavé ženy i muže, kteří chtějí a mají k danému tématu co říci. Chceme oslovit ženy i muže, mladé, starší i celé rodiny a přispět tak ke vzájemné komunikaci i k vzájemnému
chápání rozdílů v myšlení, vnímání i uchopování světa, které lze obecně nazvat genderovými a jejichž
ignorování je často zdrojem mnohých nedorozumění až fatálního charakteru.

Starosti i radosti žen byly a jsou v mnohém jiné než starosti a radosti mužů, pojďme si o nich vyprávět...
V jednom ze sálů výstavy je instalován funkční dámský salon s občerstvením.

Kdy: 5.10.2011–15.4.2012

Kde: Muzeum hl. m. Prahy, hlavní budova - Na Poříčí 52, Praha 8-Florenc, tel.: 224 816 772–3, 606 859 951

Otevřeno: denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin.

Vstupné: základní 120 Kč, snížené (studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, děti do 6 let a invalidé zdarma, školní skupiny 30 Kč (pedagogický dozor zdarma). Každý první čtvrtek v měsíci otevřeno do 18 hodin, vstup pro žáky, studenty a seniory zdarma, ostatní 10 Kč. Poslední středa v měsíci prodloužená otevírací doba do 20 hodin.

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři