Květen 2011 V Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře

Tisk Email
České muzeum stříbra v Kutné Hoře si Vás dovoluje pozvat na své květnové akce.

Stálá  expozice ČMS – HRÁDEK, STŘEDOVĚKÝ  STŘÍBRNÝ DŮL


Otevřeno kromě pondělí:       květen  9,00-18,00

1. okruh – Město stříbra  (přízemí a 1. patro Hrádku): geologický vývoj  kutnohorského regionu, předhistorické osídlení, objev stříbra,  vznik  a výstavba města, svět tzv. stříbrné šlechty, „Komnata pana Jana Smíška“,

mincovní pokladnice - numismatika, hodovní síň, kaple.

Prohlídka s průvodcem trvá 1 hodinu.

Vstupné: plné 70,- Kč, snížené 40,-Kč. Vstupenka zahrnuje vstupné i na právě probíhající výstavu ve výstavní síni Hrádku.

2. okruh – Cesta stříbra

(sklepní prostory Hrádku, parcely kolem Hrádku -  velký těžní stroj – trejv, autentické středověké důlní dílo, havířská osada s hutí, Verk – mincovna): technologie středověkého dolování, způsoby transportu rudy, důlní povrchové práce, tzv. úpravnictví, hutnění stříbra, tavba a čištění stříbra, technologie mincování

Prohlídkas průvodcem trvá 1,5 hodiny.

Vstupné:  plné 120,- Kč; snížené 80,- Kč. Vstupenka zahrnuje vstupné i na právě probíhající výstavu ve výstavní síni Hrádku. Vstupné pouze výstava 10,-  a 5,- Kč

Prohlídka je omezena počtem max. 25 osob, proto je nutná rezervace. Návštěva středověkého dolu není vhodná pro osoby trpící klaustrofobií, zdravotně postižené, kardiaky a těhotné ženy. Děti v doprovodu rodičů mají vstup povolen od 7 let, hromadné dětské výpravy až od 10 let.

Je možné navštívit oba okruhy společně za zvýhodněnou cenu: plné 140,- Kč , snížené 90,-Kč Prohlídka s průvodcem trvá 2,5 hodiny.

Výstava:

výstavní sál:

1. 4. - 11. 6. „Archeologové ve středních Čechách“

J. E. Vocel, J. L. Píč, J. Hellich, K. Čermák, F. Dvořák (ze sbírek ČMS ve spolupráci s dalšími odbornými institucemi)

hodovní sál:

20.5. – 31.7. „Královské stříbření – návraty do Kutné Hory lucemburské“ (výstava k jubilejnímu XX. ročníku historické slavnosti Královského stříbření)

20. 5. – VII. Muzejní noc ( Mezinárodní den muzeí)

20.00 – 24.00 – za zvýhodněné vstupné zpřístupněn I. prohlídkový okruh „Město stříbra“ s právě probíhající výstavou - „Královské stříbření – návraty do Kutné Hory lucemburské“ a „Archeologové ve středních Čechách“, (prohlídka doplněna kulturním a zábavným programem, vystoupení šermířské skupiny Novus Origo).

Stálá expozice ČMS – KAMENNÝ  DŮM

Otevřeno kromě pondělí: květen  9,00-18,00

Kamenný dům náleží k nejvýznamnějším památkám evropské pozdně gotické architektury. Byl postaven na předhusitských základech. V letech 1487–1515 nechal dům přestavět jeho tehdejší majitel, významný kutnohorský horní podnikatel Prokop Kroupa. V roce 1490 pozval již tehdy uznávaného kamenického mistra Brikcího z Vratislavi, který vytvořil reliéfní výzdobu štítu domu.

Dnes je v Kamenném domě stálá expozice Českého muzea stříbra s názvem:

Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století.

Od 8. 5. 2010 byla otevřena nová expozice ve sklepení Kamenného domu – „Lapidárium“ – stálá expozice ve sklepních prostorách Kamenného domu představuje  unikátní soubor kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města.

Vstupné   I. Okruh : plné 50,- Kč, snížené 30,- Kč

II. Okruh: plné 40,- Kč, snížené 20,- Kč  Vstupenka zahrnuje vstupné i na právě probíhající výstavu. Vstupné pouze výstava 10,-  a 5,- Kč

celoroční výstava – 1. 4. – 30. 11.  „Kutnohorská fajáns“ (ze sbírek ČMS)

Stálá expozice  ČMS – TYLŮV  PAMÁTNÍK

Otevřeno:   květen  Út – So     10,00-16,00

Rodný dům J. K. Tyla nesl původní název „Dům U zlatého hřebene“ a stával v bývalé Čáslavské, dnešní Tylově ulici. V budově je umístěna expozice věnovaná životu a dílu této významné osobnosti českého národního obrození a expozice: "Kutnohorské podzemí a jeho průzkum"

8. 4. -  4. 6. - „ Obrazy Jany Šafránkové“ (olejomalba)

Vstupné – expozice:plné 10,- ; snížené 5,- Kč

Vstupné – expozice a sezónní výstava: plné 20,- , snížené 10,- Kč

Vstupné -  pouze výstava 10,-  a 5,- Kč

 

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři