Erotická Revue

Tisk Email

Erotická Revue je drzým přivlastněním názvu stejnojmenného časopisu vydávaného počátkem 30. let v prostředí pražské surrealistické skupiny.

V meziválečném období bylo tento "typ textového a obrazového materiálu" možno distribuovat pouze jako bibliofilský soukromý tisk, pro něž platila přísná pravidla. Především nesměl být "veřejně prodáván, ani vyložen, ani půjčován, ani jinak rozšiřován nebo zařazen do veřejných knihoven". Rovněž přispěvovatelé se ve většině skrývali za monogramy nebo nejrůznějšími pseudonymy.

Anonymita, která nám umožňuje konat i v dnešní  době ve věcech sexuality svobodně, byla převzata jako určující princip nového projektu. Nikde nebudou uváděna jména oslovených umělců, ani těch, kteří tyto autory vyzvali k participaci na současné verzi Erotické  Revue. Tajemství, nerovná hra mezi zasvěcenými a těmi, jež jsou nuceni pouze se dohadovat, lze rovněž  brát jako možnou metaforu erotických vztahů. Co tedy můžeme prozradit? V prostorách GASK uvidíte více jak čtyři desítky vizuálních a textových záznamů od dvaceti současných umělců. Světlo světa spatří rovněž tištěná varianta Erotické Revue, jež se stála roznětkou tohoto projektu.

Konečně je třeba podotknout: Ambice Erotické Revue není rozšířit obsáhlou řadu výstav a publikací na téma "Erós ve výtvarném umění", ale vytvořit otevřené testovací pole. Experimentem prověřit, zda lze "nutkání pudů" zahrnout do současné umělecké praxe, jinak než jako pouhou senzaci.

19.03.2011
29.05.2011

Vstupné 50,- Kč
důchodci, ZTP, studenti do 26 let 50% sleva

Bližší info: GASK Kutná Hora
Barborská 53/24, 284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 327 311 135,
+420 725 607 388

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

Hlavní mediální partneři: