Báječná noc v opatství Kutná Hora-Sedlec

Tisk Email

Informační centrum Římskokatolické farnosti v Kutné Hoře-Sedlci pořádá pro skupinové zákazníky nový stylový večerní program, jehož hlavní součástí je noční prohlídka zbrusu nově opraveného a na seznam UNESCO zapsaného chrámu Nanebevzetí Panny Marie a dnes již světoznámé kostnice hřbitovního kostelíka Všech svatých.

Obě stavby jsou osvíceny pouze svíčkami, což spolu s komponovaným programem prohlídky dodává neobyčejnou atmosféru. Noční program zahrnuje degustaci vína, zážitkovou prohlídku s kostýmovanými průvodci, prokládanou a zakončenou hudební produkcí. Akce v délce 2 – 2,5 hodiny se pořádá pouze na objednávku, maximálně pro 40 osob.

Báječná noc v sedleckém opatství

Soukromé informační centrum Římskokatolické farnosti v Kutné Hoře-Sedlci pořádá pro firemní a další skupinové zákazníky od letošní sezóny nový stylový večerní program, jehož hlavní součástí je noční prohlídka zbrusu nově opraveného a na seznam UNESCO zapsaného katedrálního chrámu Nanebevzetí Panny Marie a dnes již světoznámé kostnice hřbitovního kostelíka Všech svatých. Noční prohlídka, kdy jsou obě stavby osvíceny pouze svíčkami, je doprovázena kulturním programem a má neodolatelnou atmosféru, která návštěvníky zcela pohltí.

Program začíná u vchodu do katedrály malou degustací kutnohorských vín ze sedlecké rezervy, která byla kutnohorskými vinnými sklepy vyrobena a namíchána v omezeném počtu na zakázku. Průvodci oblečení do kostýmů cisterciáckých mnichů pak provedou skupinu setmělou katedrálou, kde se pomocí fotobuněk překvapivě rozsvěcejí tajemná zákoutí, jako například šachta v podlaze se zbytky základů původního románského kostela, výklenek ve stěně s ostatky umučených mnichů či obrazy Petra Brandla. Pobyt v katedrále je prokládán hudebními vstupy „šíleného muzikálního mnicha“, který se skrytě pohybuje po katedrále a nečekaně se objevuje na různých místech, kde zpívá gregoriánské chorály nebo hraje na varhany. Hudební vložky jsou velmi působivé, protože setmělý a zklidněný akusticky bohatý prostor vyřazuje zrak a umožňuje sluchu širší a barevnější vnímání.

Oživením, odlehčením a zároveň skokem zpět do současnosti je pobyt v prvním kinosále v kostele v ČR, který se nachází v ochozu katedrály a je vybaven špičkovou audiovizuální technikou. Jelikož se jedná o zážitkový program, je historie namísto suchého výkladu humorným způsobem zpracována v 8 minut trvajícím animovaném filmu o založení a historii sedleckého kláštera. Film byl vytvořen z grantu Ministerstva kultury ČR v programu podpory památek UNESCO a nasmějí se u něj děti i dospělí.

Skupina se asi po hodinové prohlídce přesouvá do kostnice, kde „mniši“ uvedou návštěvníky do omračující atmosféry prostoru, kde v záři svic spočívá na 40 000 zesnulých a který poskytuje další nevšední zážitek, při němž je čas přemýšlet o věcech posledních, na které ve shonu našeho života nemáme čas.

Po tomto rozjímání čeká na návštěvníky poslední bod programu a tím je malý recitál barokní loutnové hudby. Dochované sbírky loutnové hudby svědčí o tom, že barokní loutna byla oblíbeným nástrojem v klášterech, kde se mniši mohli v tichu svých cel oddávat hudbě, aniž by rušili své spolubratry. Šílený hudební mnich se naposledy ujímá dění, vystupuje z anonymity a bere do rukou jedenáctisborovou barokní loutnu. Svého loutnistu, který by hrál před spaním, si mohli dovolit jen králové nebo velmi zámožní šlechtici, a tak dostávají návštěvníci jako závěrečný zážitek navíc tuto královskou výsadu.

Údaje o programu:
Dobra trvání: 2 – 2,5 hodiny
Začátek: po setmění, v sezóně cca. ve 21 hod
Max. počet účastníků: 40
Objednávka: alespoň 2 dny předem, může probíhat denně

Obsah:
Degustace sedleckých vín
Noční prohlídka katedrály
Zpěv gregoriánského chorálu
Ukázka varhanní hudby
Promítání filmu
Noční prohlídka kostnice
Recitál loutnové hudby

Cena: cca. 200 – 250 Kč /osobu, minimálně 3000 Kč (cena se stanovuje individuálně dle domluveného rozsahu)

Objednávky a informace:
Bc. Jiří Arnet, manažer IC Sedlec
Tel: 731 402 307
Email: arnet@sedlec.info

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři