Chorvatsko ruší povinnosti spojené s cestováním dětí

Tisk Email
Chorvatsko k 1. dubnu 2009 ruší povinnost vybavovat nezletilé osoby, občany ČR, při cestách do Chorvatska ověřeným písemným souhlasem jejich zákonných zástupců.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky informovalo, že dne 13. března 2009 byl chorvatským Parlamentem schválen zákon měnící a doplňující cizinecký zákon. Jednou z podstatných změn je vypuštění článku 8, kterým byla stanovena povinnost nezletilým osobám překračujícím chorvatskou státní hranici bez doprovodu zákonného zástupce předložit při vstupu nebo výstupu ověřený písemný souhlas zákonného zástupce s cestou nezletilého.
Vypuštěním uvedeného ustanovení prakticky i formálně odpadne povinnost vybavovat nezletilé osoby, občany ČR, cestující do Chorvatské republiky např. s příbuznými či v organizovaných skupinách, ověřenými písemnými souhlasy jejich rodičů, resp. jejich zákonných zástupců. Zákon měnící a doplňující cizinecký zákon nabývá účinnosti dne 1. dubna 2009.

Zdroj MZV ČR

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

Hlavní mediální partneři: