Červen v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře

Tisk Email

České muzeum stříbra Vás srdečně zve na své červnové akce:

Stálá  expozice ČMS – HRÁDEK, STŘEDOVĚKÝ  STŘÍBRNÝ DŮL

Otevřeno kromě pondělí:       červen  9,00-18,00

1. okruh – Město stříbra (přízemí a 1. patro Hrádku): geologický vývoj  kutnohorského regionu, předhistorické osídlení, objev stříbra,  vznik  a výstavba města, svět tzv. stříbrné šlechty, „Komnata pana Jana Smíška“, mincovní pokladnice - numismatika, hodovní síň, kaple.

Prohlídka s průvodcem trvá 1 hodinu.

2. okruh – Cesta stříbra

(sklepní prostory Hrádku, parcely kolem Hrádku -  velký těžní stroj – trejv, autentické středověké důlní dílo, havířská osada s hutí, Verk mincovna): technologie středověkého dolování, způsoby transportu rudy, důlní povrchové práce, tzv. úpravnictví, hutnění stříbra, tavba a čištění stříbra, technologie mincování

Prohlídka s průvodcem trvá 1,5 hodiny.

Výstava: hodovní sál

16. 4. - 27. 6. „850. výročí korunovace knížete Vladislava II. českým králem“ putovní výstava ČNS Praha

Stálá expozice ČMS – KAMENNÝ  DŮM

Otevřeno kromě pondělí:   červen  9,00-18,00

Kamenný dům náleží k nejvýznamnějším památkám evropské pozdně gotické architektury. Byl postaven na předhusitských základech. V letech 1487–1515 nechal dům přestavět jeho tehdejší majitel, významný kutnohorský horní podnikatel Prokop Kroupa. V roce 1490 pozval již tehdy uznávaného kamenického mistra Brikcího z Vratislavi, který vytvořil reliéfní výzdobu štítu domu.

Dnes je v Kamenném domě stálá expozice Českého muzea stříbra s názvem:

Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století.

Od 8. 5.  Otevřena nová expozice ve sklepení Kamenného domu – „Lapidárium“ – Nová stálá expozice ve sklepních prostorách Kamenného domu představuje  unikátní soubor kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města.

celoroční výstava – 1 .4. – 30. 11.  „Od obilí ke chlebu“ ( Tradice mlynářského a pekařského řemesla v Kutné Hoře, ze sbírek ČMS ve spolupráci se soukromými sběrateli )

Stálá expozice  ČMS – TYLŮV  PAMÁTNÍK

Otevřeno:   červen  Út – So     10,00-16,00

Rodný dům J. K. Tyla nesl původní název „Dům U zlatého hřebene“ a stával v bývalé Čáslavské, dnešní Tylově ulici. V budově je umístěna expozice věnovaná životu a dílu této významné osobnosti českého národního obrození a expozice: "Kutnohorské podzemí a jeho průzkum"

Výstava

11. 5 – 10. 6.  „Minerály Kutnohorska“ - výstava ze sbírky ČMS

19. a 20. června na XIX. Královské stříbření Kutné Hory - každoroční historická slavnost


více

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři