Zhodnocení letní turistické sezóny 2007

Tisk Email
1. Z pohledu zahraničních turistů v ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zahraniční turisté přijížděli do ČR v období leden - září 2007 nejčastěji z Německa, Velké Británie a Itálie. V letním období přijíždí do hromadných ubytovacích zařízení nejvíce turistů z Německa, Velké Británie, Holandska, Itálie a USA.

Zahraniční turisté vynaložili v období leden - září 2007 na osobu a den v průměru 2 488 Kč (v částce jsou zahrnuty i výdaje placené před příjezdem do ČR). V období červenec - září 2007 se jednalo o výdaje na osobu a den v průměru 2 517 Kč (v částce jsou zahrnuty i výdaje placené před příjezdem do ČR).

Mgr. Jana Kozlíková
Tiskové oddělení
22486 1126, tiskove@mmr.cz

Asociace cestovních kanceláří ČR

V incomingu se rozrostla síť hotelů – i kvalitních, zatímco poptávka sice roste, ale častěji z řad méně lukrativní klientely (s výjimkou kongresové a golfové turistiky). Pro ČR je proto třeba jednak vyřešit úzká místa (doprava do některých míst, známé nešvary atd.), jednak zaměřit propagaci cíleně na vrstvy turistů s největším přínosem. K tomu potřebujeme i pomoc médií – každá negativní zpráva poškodí toto úsilí a je využita konkurenčními státy.

Jan Papež
Tiskový mluvčí
603 535 989, jan.papez@ackcr.cz

Asociace hotelů a restaurací ČR

V České republice přibývají neustále ubytovací kapacity a tím, i přes zvyšující se zájem zahraničních turistů o ČR, ani v letní sezóně nedochází k obsazenosti, kterou bychom si přáli. Naším společným cílem by mělo být nalezení nového segmentu turistů, na který bychom se ve společné propagaci zaměřili.

Bc. Václav Stárek
Generální sekretář
236 042 388, starek@ahrcr.cz

Asociace průvodců ČR

Z pohledu turistických průvodců hodnotíme letošní sezónu jako velmi silnou. Nově jsme zaznamenali nárůst návštěvníků z balkánských zemí. Česká republika je trvale oblíbeným cílem pro návštěvníky z Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Pobaltí. Cestovní kanceláře z posledně zmíněných zemí u nás většinou operují samostatně bez českého partnera. Průvodcovských služeb využívají obvykle jen v Praze. Výlety do regionů obsazují většinou vlastním doprovodem. Stále větší počet individuálních návštěvníků, kteří si zajišťují cestu samostatně bez kontaktu s cestovní kanceláří, nás vede k hledání nových cest, jak nabídnout průvodcovské služby i jim. Průvodci stále častěji spolupracují s hotely a informačními centry nebo přímo nabízí své služby na internetu. Úroveň služeb nabízených návštěvníkům v hlavním městě Praze se podle našeho názoru spíše zhoršuje. Během roku 2007 byl dokončen návrh evropského standardu pro kvalifikaci průvodce. Od zavedení tohoto standardu očekáváme zlepšení odborné a jazykové kvality nových průvodců a sjednocení kvalifikačních požadavků v zemích EU.

PhDr. Stanislav Voleman
Předseda
603 492 300, asociacepruvodcu@seznam.cz

Pražská informační služba

Cestovní ruch v Praze roste i nadále tempem, které převyšuje růst většiny ostatních evropských měst. Zároveň se však velmi významně proměňuje ve prospěch individuálních návštěvníků, kteří si svůj pobyt organizují sami, prostřednictvím internetu a s využitím informačních středisek. V současné době je individuálních turistů téměř 80 % a odtud vycházejí negativní pocity cestovních kanceláří z vývoje cestovního ruchu. Zároveň míra investic plynoucích do výstavby nových ubytovacích zařízení v Praze je vyšší než růst objemu turismu, což se může odrážet v poklesávající vytíženosti ubytovacích kapacit.

Dagmar Houbová
221 714 345, houbova@pis.cz

2. Z pohledu cest Čechů po českých regionech

CzechTourism

V posledních letech se domácí cestovní ruch vyvíjí velmi pozvolna. Co je však pozitivní jsou výdaje Čechů na jejich cesty, které, pokud vezmeme v úvahu cesty kratší, dovolené, jednodenní výlety a cesty služební, představují vyšší hodnoty než ty, které Češi utratí v zahraničí. Nejen letním trendem jsou kratší a častější cesty především o víkendech. Stále více cestují senioři se svými vnoučaty. Prim hraje poznávací a také aktivní turistika. Češi jsou čím dál více náročnější na trávení svého volného času a také vyžadují nové a kvalitnější služby. Jsou ochotni investovat více do ubytování a vyhledávájí ubytovací kapacity vyšších kategorií se zázemím např. sportovní hřiště, sauna a bazén, úložny pro kola, prostory pro děti apod.

Ing. Karin Šeligová, Ph.D.
Tisková tajemnice
221 580 610, seligova@czechtourism.cz

3. Z pohledu výjezdů českých turistů do zahraničí

Asociace cestovních kanceláří ČR

Letošní sezónu hodnotí ACK ČR jako úspěšnou. Pokud jde o výjezdy našich občanů, projevuje se zvýšený zájem o kvalitnější, respektive komplexnější služby, letecké zájezdy, roste poptávka po hotelech střední a vyšší třídy, u pobytových dovolených nabývá obliby all inclusive. Klienti stále častěji využívají nabídky first minute, kde mají při zlevněné ceně nejširší výběr zájezdů. Roste zájem o exotickou dovolenou, která se stává cenově přístupnou.

Jan Papež
Tiskový mluvčí
603 535 989, jan.papez@ackcr.cz

Slovenská agentura pro cestovní ruch

Z doposiaľ získaných štatistických údajov zverejnených Ministerstvom hospodárstva SR je zrejmé, že devízové príjmy z aktívneho zahraničného cestovného ruchu Slovenskej republiky v prvom polroku 2007 dosiahli 11% nárast, čo je potešiteľné. Menej optimistické sú údaje uvádzajúce počty ubytovaných zahraničných návštevníkov v slovenských ubytovacích zariadeniach, ktoré zaznamenali v porovnaní s rovnakým časovým obdobím predchádzajúceho obdobia pokles o 1,3 %. Z pohľadu počtu českých návštevníkov ubytovaných v slovenských ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu sú čísla opäť pozitívne, evidujeme nárast o 7,2 %. Veríme, že štatistické údaje na konci roku budú pozitívne a že silnejúca koruna radikálne neovplyvní záujem zahraničných turistov o návštevu Slovenska.

Ing. Klára Badinková
224 946 082, sacrpraha@seznam.cz

Chorvatské turistické sdružení

V roce 2007, poprvé od roku 2001, byl v Chorvatsku zaznamenán růst v počtu příjezdů a přenocování českých turistů. Podle údajů pro prvních 9 měsíců bylo realizováno o 10 % příjezdů a o 12 % přenocování více než ve stejném období minulého roku. Oficiální statistiky uvádějí 663 337 zaregistrovaných příjezdů a 4 463 788 zaregistrovaných přenocovaní českých občanů v Chorvatsku, ale podle našich odhadů cca 30 % českých turistů se v Chorvatsku neregistruje. Odhadujeme, že konečný počet českých turistů, kteří stráví dovolenou v Chorvatsku, se v roce 2007 přiblíží 900 000. Češi jsou podle počtu hostů pro Chorvatsko tento rok na 4. místě za Němci, Slovinci a Italy a tvoří
8,2 % všech hostů.

Antun Plenković
Ředitel
222 211 812, info@htz.cz

Österreich Werbung

Jaké jsou nyní aktuální trendy do budoucnosti? Aktivní dovolená v létě. Nesmírně nás těší, že stále více českých turistů objevuje Rakousko v létě. V letní sezóně 2007 jsme docílili rekordního růstu přenocování o 17 %. Lyžařská dovolená v rakouských Alpách je stále v kurzu. Jde hlavně o prodloužené víkendy jak openingy při zahájení sezóny, tak jarní lyžování v dubnu a květnu. Někteří „štamgasti“ přijíždějí dokonce vícekrát ročně. Celkově je možno vysledovat trend ke krátkodobým cestám.

Hana Pečová
Public relations
22 22 11 290, hana.pecova@austria.info

Český statistický úřad

Veškeré informace, které ČSÚ o cestovním ruchu shromažďuje, jsou k dispozici široké veřejnosti na Internetových stránkách www.czso.cz Ekonomika - Cestovní ruch. Jsou to především údaje o ubytovacích zařízeních (jejich návštěvnost i nabízené kapacity), data o dovolených, rekreaci, trávení volného času i služebních cestách občanů ČR doma i v zahraničí a v neposlední řadě informace o ekonomickém významu cestovního ruchu v rámci celého hospodářství ČR.

Oddělení informačních služeb ČSÚ
274 052 304, infoservis@czso.cz

Hledání členů

Kalendář akcí

16. května 2019
Zasedání Představenstva ACK ČR

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři