Výstupy z jednání s MMR z 8. dubna 2021

Tisk Email

Dne 8. dubna 2021 se uskutečnilo pracovní setkání zástupců ACK ČR a MMR zaměřené na oblast incomingu. 

Mezi komunikovanými tématy bylo:

  •  Podpora incomingových cestovních agentur

ACK ČR opakovaně zmínila nutnost potřeby podpory incomingových CA. Od října 2020 jsou incomingové cestovní agentury bez jakékoliv podpory. S ohledem na vládní OO není incomingová činnost v ČR nadále povolena, příjezdy za účelem turismu jsou stále zakázané. Vlivem opatření jsou uzavřeny ubytovací, stravovací a jiné služby. Obnova incomingové činnosti tak bude i nadále složitější v porovnání s jinými druhy cestovního ruchu. MMR aktuálně nemůže poskytnout žádnou sektorovou pomoc, je vyhlášen COVID 2021, COVID nepokryté náklady.

ACK ČR navázala i na emaily, ve kterých žádala MMR o podporu subjektů CK, CA incoming v rámci kompenzačního bonusu. V rámci tohoto programu byla řada subjektů vyloučena, zástupci ACK ČR zopakovali, že byl tlak ze strany FÚ o stáhnutí žádostí i s ohledem na možné kontroly, či neoprávněnost subjektů žádat o kompenzační bonus, jelikož jejich činnost nebyla opatřením zakázána. Nicméně činnost nemohla být vlivem opatření reálně realizována.

  •  Sazba DPH

v rámci podpory byla zmíněna potřeba sjednotit sazbu DPH, aby nedocházelo k diskriminaci subjektů v cestovním ruchu. ACK ČR opakovaně žádá MMR o podporu sjednocení sazby DPH. MMR přislíbilo prostudovat podklady a případně navrhnout možnosti, jak je možné podpořit sjednocení DPH.

Od 1. července 2020 byla přijat zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, ke změnám sazeb daně a to k zařazení poskytnutí vybraných služeb do přílohy č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Vlivem tohoto zákona není rovná sazba pro všechny podnikatele v cestovním ruchu a dochází k diskriminaci sektoru.

S účinností od 1. července 2020 jsou do 10% sazby DPH zařazeny či upraveny některé služby v cestovním ruchu. Jedná se např. o ubytovací služby, vstup na sportovní události, provoz rekreačních parků, sjednocení DPH u lyžařských vleků či služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní. Snížení 10% sazby DPH pomůže poskytovatelům služeb nejen s ohledem na jejich zasažení výskytem koronaviru, ale aktuálně navrhované znění způsobuje diskriminaci v rámci segmentu cestovního ruchu, a to z důvodu vyjmutí jen dílčích položek z přílohy č. 2. Současně nerovné podmínky při prodeji jedné služby různými poskytovateli. Např. při prodeji ubytovací služby skrze poskytovatele ubytování je sazba snížena, ale v případě prodeje stejné služby skrze cestovní agenturu či cestovní kancelář je zanechána původní výše DPH.

Návrh řešení: Navrhujeme rozšíření přílohy č. 2a o další segmenty cestovního ruchu. Například o prodej služeb skrze cestovní kancelář, cestovní agenturu, prodej IATA agentur, služeb a prodej turistických informačních center. Nastavené jednotné sazby DPH v oblasti cestovního ruchu zamezí diskriminaci mezi poskytovateli služeb.

Klíčová dotčená ustanovení: rozšíření přílohy č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Jak je možné, že ubytovací služby prodávají své výstupy za 10% a přeprodejce cestovní agentury/CK stejnou službu přeprodá za 21%.

  • Meziresortní spolupráce

ACK ČR požádala MMR, zda je možné utvořit meziresortní pracovní skupinu po vzoru MZV, kdy je možné vzájemně připomínkovat materiály a předávat si zkušenosti. MMR přislíbilo možnost projednat s resorty vznik této skupiny. Mezi vhodné subjekty navrhuje ACK ČR zařadit MPO, MF, MZV, MZ, MD, MŠMT, MV a MK.

  • Následná podpora incomingu ze strany MMR/CzT

ACK ČR požádala opakovaně MMR, jak je možné pomoci incomingu, a to i jinak, než finančně, pokud není aktuálně možná sektorová pomoc a nelze opětovně otevřít podzimní kompenzační bonus.

MMR hovořilo o akčních plánech agentury CzechTourism a důležitosti pokračovat alespoň v online marketingu v zahraničí. Není cílem podporovat jen v tuzemsku ČR, ale ČR v zahraničí, aby se na ní jako destinaci nezapomnělo.

Současně přislíbilo, že bez ohledu na tzv. zelené pasy, je v jednání s MZV k podpoře bilaterálních vztahů za účelem cestování. Nejen v rámci výjezdového cestovního ruchu, ale pro podporu incomingu. Mezi zmíněné destinace patřil například Izrael.

  • MŠMT  - Letní kempy

ACK ČŘ na závěr upozornilo na výzvu MŠMT, ze které jsou CK/CA vyloučeny. V rámci této výzvy byl adresován dopis na MŠMT, ale také opakovaně na MMR. ACK ČR žádá podporu MMR ve věci zrušení ochranného opatření, které limituje pořádat školy v přírodě apod. školám a CK/CA, ale také k podpoře CK/CA v rámci výzvy Letní kempy. Obdobná výzva bude připravována na podzim. Jedná se o 350M v celkovém objemu, to je rovno částce celkové podpory CR za minulé covid období.

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři