Výstupy z jednání s agenturou CzT

Tisk Email

Dovolujeme si vám poslat zkrácený výstup z jednání z 25. března 2021, které se uskutečnilo mezi ředitelem agentury CzechTourism Janem Hergetem a předsedou ACK ČR Ladislavem Havlem.

Jednání se mj. zúčastnili i další zástupci ACK ČR a CzechTourism.

Nejdůležitějším bodem diskuze byl Marketingový plán agentury CzT na letošní rok 2021.
Veškerý přehled plánovaných aktivit CzT dle produktových řad, destinací, krajů a druhu akce naleznete zde.

V rámci tohoto portálu naleznete tři slidy, které můžete proklikávat dle jednotlivých druhů zájmu, a to včetně finančních alokovaných položek. V rámci prezentace lze vybrat i dílčí trhy, na které a kdy bude agentura CzT cílit marketingové aktivity.

Pokud v rámci produktových řad vám chybí nějaká produktová řada, která rozšíří pohled na Českou republiku a méně vyhledávané destinace, prosím, pošlete nám jej. Předáme je pak následně agentuře CzT.

Zahraniční zastoupení
ACK ČR požádala CzT o větší přehled činnosti ZZ a přeposílání souhrnných newsletterů s akcemi daných oblastí. CzT přislíbil zpřehlednit tyto informace.

Součástí požadovaných informací, které bude ACK ČR pomoci předat dál na členskou základnu, je rozpad dílčích činností, do kterých se mohou členské cestovní kanceláře v oblasti domácího cestovního ruchu a cestovní agentury v oblasti incomingu zapojit.

Mezi diskutovanou otázkou byla také oblast veletrhů.

Agentura CzT každoročně nabízí účast/sdílené místo na zahraničních veletrzích. V letošním roce je řada veletrhů v digitální platformě, proto na většinu z nich CzechTourism umožní účast vystavovatelům zdarma či s menším poplatkem, pokud je s větším poplatkem zahraniční veletrh.

S ohledem na aktualizaci portálu agentury není zatím přehled veletrhů kompletní, na základě žádosti bude co nejdříve přehled doplněn. Seznam veletrhů 2021 · #CzechTourism

Dopady COVID na cestovní ruch – analýza za loňský rok je dostupná zde. Nově aktualizované dopady s predikcí na rok 2021 na cestovní ruch můžete nalézt zde.

Přehled nových dat z cestovního ruchu naleznete zde.

Webový portál CzechTourism
ACK ČR požádala o přehled informací ohledně COVID-19.

CzT řeší i značku TravelSafe, nejen z pohledu kongresové turistiky. Spolupráci nad značkou nabídla ACK ČR i Česká unie cestovního ruchu.

CzT prezentuje podmínky COVID -19  na zahraniční verzi portálu COVID-19: What You Should Know before You Come · #VisitCzechRepublic

V rámci vývoje CzT se řeší i větší spojení s CzechInvestem, a to na podzim roku 2021. Nikoliv v rámci sloučení činnosti.

 

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři