Vystoupení předsedy Asociace na MaDi 2009

Tisk Email

Na veletrhu MaDi 2009 proběhlo několik akcí, které připravila naše Asociace. Zároveň se spolupodílela  na organizaci semináře Celostátního kolegia cestovního ruchu, na němž vystoupil předseda Asociace Viliam Sivek.

Ten se ve svém vystoupení zaměřil na aktuální situaci při udělování českých víz pro Ruskou federaci a ostatní státy bývalého Sovětského svazu. Zmínil, že zatímco Česká republika vydává nemalé prostředky na reklamní kampaně, je efekt této propagační činnosti znehodnocován problémy při udělování víz zájemcům o cestování do ČR.

Podotkl, že turisté z Ruska jsou výjimeční, protože kromě Prahy navštěvují také regiony. Zároveň ruský turista cestuje po celý rok a patří mezi ty, kteří nejvíce utrácejí. Denně za ubytování, stravu, zboží a další služby utratí průměrně 3 883,- Kč na osobu.

Přestože se počty turistů cestujících do celého světa neustále zvyšují a bylo tomu tak i v loňském roce při cestách do České republiky (418 tisíc turistů z Ruské federace v roce 2008), je současná situace varující a kritická. Zatímco celkový pokles příjezdů je 8,6 procenta, pokles turistů z Ruské federace je alarmujících 23,2 desetiny procenta.

Hlavní problém spočívá právě v neúměrné délce vydávání víz. Zatímco Francie, Německo nebo Rakousko zvládne vydat vízum do 4 dnů, České republice to trvá dlouhých 10 dní. Dalším negativem je také zbytečné navýšení nákladů za vízum způsobené povinností využívat vízové centrum. Tento vícepoplatek, který mnoho ostatních zemí vůbec nevybírá, představuje více než jednu noc ve tříhvězdičkovém hotelu v naší metropoli.

Pokud vezmeme v úvahu, kolik v naší zemi ruský turista utrácí a o kolik méně jich z výše uvedených důvodů přijede, dostáváme se k částce 2,13 miliardy korun jenom za letošní rok. !!! Zdroj : ACK ČR,  foto : Petr M. Ulrych COT media

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

Hlavní mediální partneři: