Valné shromáždění ACK ČR: Ve velkém stylu

Tisk Email

Asociace cestovních kanceláří České republiky pojala své letošní Valné shromáždění způsobem přesahujícím běžné výroční zasedání především z hlediska politiky a strategie. O tom svědčilo i obsazení předsednického stolu, za kterým spolu s předsednictvem ACK usedli místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek s ředitelem CzechTourism Ing. Rostislavem Vondruškou, ředitel konzulárního odboru MZV JUDr.I.Záleský, ředitel odboru živností MPO Ing.P.Kameník, předseda Podvýboru pro cestovní ruch Senátu ČR Ing. Jan Hajda a viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Ing.Pavel Hlinka. 

Jednání se neslo ve věcném a dělném tónu. Statistiky cestovního ruchu sice vykazují výsledky, které by mohly leckoho ukolébat, pod povrchem je však nástup trendů, které vypadají jinak. 

Trh cestovního ruchu se mění. Ať v příjezdech, kde stále hledáme ony movité návštěvníky, kteří by nám zaplnili ty spousty nově postavených hotelů lepší kategorie, co se nakonec cenově podbízejí za účelem získání jakéhokoliv turisty i za cenu soustavného poškozování celého trhu a tím i sebe sama. Nebo ve výjezdech, kde je veřejnost neustále propagačně lákána spíše nízkými nabídkovými cenami než kvalitou poskytovaných služeb. Silný kurz koruny sráží incoming. Z toho by sice mohl těžit outgoing, ale kvůli ropné krizi mu to nijak zvlášť nepomáhá - a odborníci se shodují, že  bude hůř nejen v cenách ropy, potažmo v dopravě, ale i v koupěschopnosti, ať už kvůli zákonitému nárůstu inflace a životních nákladů nebo pro nedávný lavinový vzestup hypoték a s nimi spojených výdajů. To vše při současném růstu konkurence zahraničních firem, které mají očividnou podporu i v mediální oblasti, kde jsme svědky pravidelné masáže veřejnosti na téma údajných výhod cestování s německými cestovními kancelářemi z pera českých autorů. Díky internetu může vykonávat činnost cestovní kanceláře či agentury prakticky každý, i ten, kdo se nenamáhá platit českému státu daně a dodržovat naše zákony. Nemalé částky věnované na propagaci České republiky jako turistické destinace jsou někdy znehodnocovány arogantním přístupem konkrétních lidí.

Tyto a další problémy byly pojmenovány ne proto, aby se na ně jen žehralo, ale aby se ihned a na místě dohodlo, kdo a jak si vezme za své jejich řešení. Přítomní představitelé státní sféry jako jeden muž deklarovali připravenost reagovat a řešit každý po své linii nápravu konkrétních zádrhelů - například pan místopředseda vlády sporné pasáže v návrzích zákonů tak, aby se pokud možno vyřešily dříve než spatří světlo Parlamentu; pokud to dojde tak daleko, je připraven vložit se do hry Podvýbor pro cestovní ruch. Konzulární odbor MZV si posvítí na praxi ve vydávání českých víz, odbor živností MPO zase na kontroly oprávněnosti podnikání. Svaz obchodu a cestovního ruchu jako respektovaný člen tripartity má možnost ovlivnit mnohé - a jelikož jeho členy jsou jak ACK ČR tak i Asociace hotelů a restaurací, má pro cestovní ruch nejen pochopení, ale i  odborníky.

Pro masivnější prosazování zájmů cestovního ruchu by bylo podstatným přínosem, kdyby existovala jednotná asociace cestovních kanceláří obdobně, jako je tomu u hotelů. Tento cíl, který ACK vytýčila již na počátku tohoto tisíciletí, se bohužel stále nepodařilo naplnit, a tak před námi zůstává jako důležitý nástroj  prosazování zájmů cestovních kanceláří a agentur i nadále.

Zpráva předsedy ACK PhDr.Michala Šeby pochopitelně obsahovala i přehled všeho, co ACK za uplynulý rok vykonala. Bylo toho požehnaně - zájemci najdou část v pravidelných výstupech z Klubových dnů a dalších rubrikách na webových stránkách http://www.ackcr.cz/ jakož i v COT Business. Jenže minulost už byla, z ní už lze jen těžit - třeba z užitečných pracovních pomůcek jako např. o ochraně osobních údajů, přehledů změn v zákonech, návodů jak vyplnit daňové formuláře atp. Dnes platí, co se udělá zítra. Proto byl přijat nový program činnosti, schválen odpovídající rozpočet a zvolena jedna třetina členů představenstva, protože v ACK se volí jako v Senátu. Všichni se shodli na potřebě intenzivnějšího využívání všech možností, které začlenění do Asociace skýtá, od informačních toků po lobbování za společné zájmy. Protože kdo tyto neviditelné sítě v návalu každodenních provozních starostí podcení, může snadno v lepším případě zjistit, že mu těch starostí poněkud přibylo, v horším, že mu s nimi ubylo i příležitostí.

Pokud jde o užitečné příjemnosti, patřila k nim bezesporu i lokalizace a organizace zasedání  v Clarion Congress Hotelu Prague, který poskytl perfektní jednací prostředí, zázemí i gastronomii a last but not least  představil své služby včetně ubytování všem přítomným zájemcům tak, aby spojili příjemné s užitečným a obohatili si paletu svých prověřených hotelů, respektive kongresových kapacit  pro velké i menší akce.

Praha 18.6.2008    
Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři