Stornopoplatky jsou oprávněné

Tisk Email

Stornopoplatky jsou oprávněné

Dne 20. 07. 2011 byl na serveru Novinky.cz uveřejněn článek, vycházející z informací spotřebitelského
časopisu dTest o stornopoplatcích v cestovním ruchu. Protože jak článek na serveru Novinky.cz, tak podklady, ze kterých vychází, jsou velmi tendenční a hrubě poškozují cestovní kanceláře a nepřímo dokonce naznačují, že cestovní kanceláře vědomě poškozují své klienty, musíme se proti takto používaným informacím ohradit. Autoři článku dovozují, že cestovní kanceláře si účtují nepřiměřené stornopoplatky v době storna krátce před odjezdem. Vycházejí přitom z naprosto mylného tvrzení, že cestovní kancelář zájezd prodá na last minute a pokud ne, že má k dobru cenu nevyužitých služeb.

Požadavek stornopoplatku je naprosto legální a tvrzení paní poradkyně časopisu dTest Martiny Vernerové, že
se jedná nezákonnou praxi, pokládám za neprofesionální a populistické tvrzení. Nepředpokládám, že by sama poskytovala svým klientům služby zdarma a pokud tak činí, nemá žádné právo něco takového chtít po obchodních společnostech, kterými většina cestovních kanceláří je. Právo na odměnu za vykonanou práci je naprosto legální
a stornopoplatky jsou naprosto běžně používány i v jiných branžích.

Cena zájezdu je tvořena z mnoha položek a paní poradkyně si zřejmě neuvědomuje, že naprostou většinu utržených peněz cestovní kanceláře odevzdají svým dodavatelům (hotelů, dopravcům, průvodcům atd.), od nichž za nečerpané služby neobdrží žádnou zpětnou kompenzaci. Například většina letenek na linkové lety je nevratná a propadá 100% včetně palivového příplatku i v případě storna mnoho dní před
odletem. Cestovní kanceláře se podpisem smlouvy s klientem zavazují zajistit všechny objednané služby, to je jejich zákonná povinnost! A zajistit objednané služby znamená zavázat se k jejich úhradě a takovou úhradu také
provést. Pokud by tak cestovní kancelář neučinila, ohrozila by plnění smlouvy s klientem.

Paní poradkyně má velmi naivní představy o fungování cestovního ruchu, když si dovoluje tvrdit:
„… pro cestovky dnes není problém nabídnout odřeknutý zájezd jako „last minute“, byť za nižší cenu. Proto jsou stoprocentní stornopoplatky nepatřičné.“

Ano, cestovní kancelář může (v některých případech, ale zdaleka ne vždy!) odřeknutý zájezd nabídnout, ale to
vůbec neznamená, že si jej někdo koupí! A institut tzv. „Last minute“ nabídky rozhodně neslouží k tomu, aby se v něm nabízely odřeknuté zájezdy, ale v něm byly doprodávány poslední volné kapacity.

Práce cestovní kanceláře nezačíná nástupem na zájezd, ale již zpracováním cestovní smlouvy, provedením rezervace služeb, zpracováním dat a dalšími nezbytnými pracemi realizovanými před odjezdem. Tyto práce musí udělat kvalifikovaní zaměstnanci, kteří zcela logicky mají právo na mzdu, musí sedět v nějakých kancelářích, musí používat nějakou techniku atd. Stejně jsou na tom i dodavatelé služeb. Nevšiml jsem si, že by dTest a jeho právní poradkyně například navrhovala, aby právní zástupci dostávali od svých klientů odměnu, pouze když vyhrají soudní spor, což by přesně odpovídalo logice, s jakou hodnotí práci cestovních kanceláří.


Paní Vernerová má velmi naivní představu o tom jak snadné nebo složité je prodat zájezd, sedačku v letadle nebo hotelovou kapacitu. Cestovní ruch je velmi konkurenční prostředí a uspět v něm není tak jednoduché, jak se zřejmě paní poradkyni zdá. A je naprosto logické a spravedlivé, že klient musí uhradit blokovanou kapacitu, kterou pro něj musí cestovní kancelář a další dodavatelé zajistit v rámci cestovní smlouvy. Ostatně, jak paní Vernerová sama zmiňuje, cestující má možnost uzavřít pro případ storna pojištění, které kryje nezaviněná rizika. Výše stornopoplatků tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy, to dokonce vyžaduje zákon, takže cestující ví předem, co po něm bude požadováno a podpisem cestovní smlouvy s těmito podmínkami vyjadřuje souhlas.


Celý tento tzv. test pokládáme za nešťastnou snahu spotřebitelského časopisu dTest po zviditelnění a je velká
škoda, že na tak seriózní server jako jsou Novinky.cz výjimečně pronikl tak amatérský pokus o analýzu jinak zřejmě seriózní tabulky.

Jan Papež
Místopředseda ACK odpovědný za vnější vztahy

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

Hlavní mediální partneři: