Storna smluv uzavřených po internetu

Tisk Email

Storna smluv uzavřených po internetu

aneb odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem

S rozšířením prodeje zájezdů na internetu a na slevových portálech přišli někteří klienti cestovních kanceláří a agentur s požadavkem na uplatnění bezsankčního storna ve lhůtě 14 dnů dle § 53 Občanského zákoníku, který v odst. 7 stanoví pro smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku:

„Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.“
a dále:
„Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.“

ACK ČR má pro všechny cestovní kanceláře a agentury, které tento zdánlivě fundovaně podaný požadavek zaskočil, dobrou zprávu. Zákony je totiž třeba číst celé, i když to není snadná četba.

Hned v § 54 se totiž uvádí, že možnost zrušit kupní smlouvu uzavřenou na dálku ve lhůtě 14 dnů se nevztahuje mj. na smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud dodavatel poskytuje tato plnění v určeném termínu nebo době.

Zakoupí-li tedy spotřebitel distančním způsobem (po internetu, telefonu atp.) slevový kupon, ale i dárkový certifikát na nějaký zájezd bez rezervace závazného termínu, má možnost si koupi 14 dní rozmýšlet a bez jakékoliv sankce požadovat zpět všechno, co zaplatil.

Pokud si ovšem spotřebitel zakoupil zájezd, pobyt či výlet (ale i jízdenku, vstupenku atp.) na konkrétní termín, lhostejno jestli v kamenné prodejně nebo distančním způsobem, platí stornopodmínky uvedené ve smlouvě. V případě zájezdu jsou stornopodmínky povinnou součástí cestovní smlouvy.

Tento legislativní pohled na stornopodmínky v případě smluv uzavřených distančním způsobem zachovává i nový občanský zákoník, který vstoupí v účinnost 1. 1. 2014. Jen čísla paragrafů jsou jiná.

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři