Stanovisko ACK ČR ke kampani SOS ohledně cen zájezdů

Tisk Email

Rozložení ceny letecké dopravy u zájezdů na několik složek vzniklo na základě toho, že takto stanovují ceny letecké společnosti, a to jak při uvádění cen letenek na pravidelné lety, tak u charterových letů. Tato praxe trvá již více let, takže veřejnost si již na ni vesměs zvykla.

Pokud jsou příplatky odděleny od ceny tak, jak to zavedly letecké společnosti mj. kvůli tomu, že ty příplatky mění (každá společnost v jiném termínu) víckrát do roka, tak to pro klienty může být i výhoda. Platí totiž tolik, kolik je opravdu požadováno. Kdyby se příplatky zprůměrovaly se zahrnutím rizika změn, bylo by to pro klienta mnohdy i o dost dražší.

Nadto cestovní kanceláře mají ze zákona možnost, pokud dojde k nárůstu ceny za dopravu, i tu tzv. konečnou cenu upravit a klient musí tuto úpravu akceptovat, pokud se o ní dozví nejdéle 21 dnů před zahájením zájezdu. Pro cestovní kanceláře i pro klienta je výhodnější raději ceny za příplatky atd. sečíst, než aby mu pak cestovní kancelář oznámila doplatek, se kterým při koupi nepočítal – a aby v marži CK musel zaplatit i vícenáklady na doporučené dopisy, které by CK klientům musela posílat. Zadarmo by to dělat nemohla, protože marže CK jsou kvůli konkurenci na samém dnu.

ACK ČR je pro to, aby letecké společnosti uváděly ceny celkovou částkou zahrnující palivový příplatek i všechny další příplatky a taxy, které musí cestující zaplatit. Do té doby než se tak stane, nelze požadovat, aby cestovní kanceláře ceny, jejichž složky se v čase mění, uváděly jednou částkou nějak zprůměrované. Průměr totiž znamená vždy, že někdo bude zvýhodněn a někdo poškozen. Je jen na uvážení každého podnikatele, zda považuje uvádění celkových cen za účinný marketingový nástroj, a tedy zda a jak velké riziko vezme na sebe, resp. kolik přenese na klienty či zda přenese praxi leteckých společností do své cenotvorby.

Způsob uvádění cen letecké dopravy je řešen orgány EU, přičemž se dosud nedospělo k jedné finální ceně a zřejmě  k ní v blízké době ani nedojde. Proto ACK ČR odmítá jakékoliv tlaky na cestovní kanceláře, které jsou až druhými v cenovém řetězci.

Sdružení obrany spotřebitele očividně využívá citlivou otázku cen v populární oblasti dovolených k vlastnímu zviditelnění, nikoliv ku prospěchu klienta. K exemplární žalobě si nevybralo ani leteckou společnost, ani nějakou cestovní kancelář, která skutečně klame, ale velkou cestovní kancelář, která má pro pohodlí klientů na webech přímo kalkulačku, aby za ně cenu spočetla rychle a bezpracně. ACK ČR se ostře staví proti neserióznímu postupu SOS, které svolalo tiskovou konferenci a skandalizovalo dotyčnou cestovní kancelář dříve, než ta se dozvěděla o podání žalobního návrhu a ještě dlouho ne o jeho obsahu, takže se naprosto nemohla bránit.

ACK zároveň zadala nezávislý právní rozbor, dle kterého cestovní kanceláře, které transparentně a srozumitelně informují své zákazníky o cenách poskytovaných služeb ve strukturalizované podobě, tj. uváděním povinných příplatků oddělených od základních cen zájezdů, se žádného porušení platných právních předpisů takovýmto svým postupem nedopouštějí.

Fakt, že zákazník musí k získání informace o celkové ceně zájezdu jednotlivé položky, z nichž se cena skládá, sečíst, popřípadě učinit další kroky k jejímu zjištění, neznamená bez dalšího porušení informační povinnosti stanovené zákonem č. 634/1992 nebo jakéhokoli jiného právního předpisu.

Sdružení obrany spotřebitele svým demagogickým přístupem zmátlo i některé kontrolní orgány, které udělují pokuty cestovním kancelářím, jež o příplatcích řádně informují. První zkušenosti ukazují, že krajské živnostenské úřady rozhodnutím o odvolání CK pokuty ruší. ACK ČR proto doporučuje cestovním kancelářím, které řádně informují o cenách, aby odvolání proti případným pokutám podávaly. Členové ACK si kopie rozhodnutí mohou vyžádat v sekretariátu.

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři