Projekt SROP přinesl CK více než dva milióny Kč

Tisk Email

V závěru loňského roku vyplatil CzechTourism podporu v celkové výši 2,340.000 Kč těm incomingovým cestovním kancelářím a agenturám, které operativně zareagovaly na výzvu zapojit se do projektu SROP určeného k promoci a  zvyšování návštěvnosti mimopražských oblastí turisty ze zahraničí. Ten spočíval v příspěvku na inzerci a nové zařazení konkrétního regionálního produktu do tištěných nabídkových katalogů cestovních kanceláří a agentur určených pro zahraniční partnery či turisty. Na projektu od samého zrodu spolupracovaly a realizátorem byly Asociace cestovních kanceláří České republiky a Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, výzvy byly zveřejněny na těchto stránkách.

Do projektu se zapojilo celkem 21 incomingových cestovních kanceláří a agentur, z toho 19 prostřednictvím ACK ČR a 2 prostřednictvím AČCKA. Přitom ACK ČR zprostředkovala zapojení do projektu i pro nečlenské subjekty. Požadavek CzechTourism, aby projekt podpořil pokud možno co nejširší spektrum míst z vyhlášeného seznamu, byl naplněn až překvapivě dobře.  Podpora dle uzavřených smluv v celkové výši  2,340.000 Kč  přispěla k vytvoření produktu  a zařazení 55 míst, resp. typů tras jako novinka ve 40 katalozích 21 cestovních kanceláří a agentur, z toho 15 v anglické, 10 v německé, 7 v ruské, 4 ve francouzské, 3 ve španělské, 2 v italské, 1 v portugalské a 1 v čínské mutaci (v 1 případě jde o více jazykových mutací ve stejném katalogu).

Kromě regionu Severní Morava + Slezsko se v rámci projektu uplatnily všechny turistické regiony zařazené do projektu (předmětem podpory nebyly turistické regiony Praha, Šumava a Krkonoše). Rozptyl podpory do regionů lze tedy hodnotit jako až překvapivě úspěšný a svědčí o dobrém podchycení spektra incomingových cestovních kanceláří a cestovních agentur pro tento projekt.

Projekt byl vymyšlen geniálně, protože vyřešil hned dvě mouchy jednou ranou: věcně se podpora týkala rozkládání poptávky do prostoru České republiky – do dosud méně navštěvovaných míst a k návštěvě těch památek, které jsou třeba i dost významné, ale přece jen ne tak zcela chronicky známé a „překrvené“ jako je třeba Karlštejn. Fakticky ovšem podpora pomohla i podnikatelům – cestovním kancelářím a agenturám, které díky ní obohatily svůj produkt. Zavedení nových produktů na trh jak známo trvá nejméně tři roky, takže při použití jen vlastních zdrojů si každý podnikatel velmi rozmyslí, zda a co si může dovolit. S přispěním rozvojových fondů se zdroje i riziko dá hodnotit jinak. Seznam podporovaných míst, který vyhlásil CzechTourism, byl dostatečně široký, aby si v něm vybral každý. Zahrnoval dva národní produkty (skalní města a Olomouc), většinu známých lázní (s výjimkou Karlových Varů, které opravdu podporovat nepotřebují) i lázně, které jsou dosud na okraji zájmu, památky UNESCO i významné méně populární památky a města a last but not least vinařské a pivní programy (pochopitelně s výjimkou plzeňského giganta) a sportovní programy. Nejtěžší to samozřejmě měly velké a zavedené incomingové kanceláře, protože jejich nabídka většinu regionů zahrnovala už v předchozích letech a podmínkou projektu bylo, že podporovaný program nesměl být dosud nabízen, ale nakonec se i ony zapojily. Problémem malých agentur zase bylo, že incomingové katalogy netisknou vůbec. Něco podobného samozřejmě platí i pro agentury, které jsou v ČR de facto jen jako exponenti zahraničních kanceláří a jako takoví se náborem prakticky vůbec nemusejí zabývat. Snad i proto nebyl zájem tak velký, jak CzechTourism očekával. Také časový prostor pro projekt byl dosti napjatý, a tak nakonec přesto, že bylo vypsáno i druhé kolo výzvy a že celková výše úplaty pro jeden subjekt byla zdvojnásobena  z původních 60.000 na 120.000 Kč, incomingové cestovní kanceláře a agentury bohužel nevyužily zdaleka tolik, kolik bylo pro projekt plánováno. Těm, které projevily dostatečnou akceschopnost, úplata od CzechTourism pomohla nejen zařadit nové programy, ale třeba i vytisknout katalog v jiné jazykové mutaci  a pronikat tak lépe i na nové perspektivní trhy.

Pokud jde o uplatnění konkrétních jednotlivých míst a pamětihodností, projevily se dva základní rysy. Za prvé relativně nízké zařazení dosti známých míst a památek, což vyplývá z toho, že velké a silné cestovní kanceláře a agentury je již měly v nabídce zařazeny v minulosti a malé a nové incomingové firmy zase nevydávají tištěné katalogy, protože jde o značně finančně nákladnou formu prezentace. Za druhé se celkem očekávaně projevil malý až nulový zájem o zařazení malých či méně známých míst a zvl. malých lázní, což logicky vyplývá z toho, že cestovní kanceláře a agentury nemohou do zahraničí nabízet produkt bez předchozí  nekomerční propagační podpory těchto míst. Navíc v některých z nich dosud není vhodná kapacita pro umístění větších objemů náročnější incomingové turistiky, resp. tam nejsou požadované služby v dostatečném spektru a kvalitě. Lázeňský host ze zahraničí totiž požaduje mnohem víc než jen dokonalé léčebné účinky (jimž navíc ani nerozumí, takže srovnává se zahraničními lázněmi vlastně jen podle úslužnosti personálu a nabídky doplňkových aktivit). Podle očekávání byly vypsány i nové vinařské trasy a jedna pivní. Pokud jde  o sportovní program, projekt přispěl k vydání i samostatného velmi nápaditého katalogu golfové turistiky.

ACK ČR v závěrečné zprávě doporučila vypsání podobného projektu i napříště, pokud možno s větším časovým předstihem a se zahrnutím nabídek i na elektronických nosičích. V každém případě se potvrdilo, že spolupráce státu a podnikatelského sektoru na konkrétních propagačních akcích je nejen možná, ale hlavně velmi přínosná. ACK ČR proto nabídla CzechTourism spolupráci při iniciaci a následné realizaci dalších podobných projektů.

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři