Město Kutná Hora: inzerát na volnou pozici (vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu - destinační manager)

Tisk Email

Město Kutná Hora
Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
z v e ř e j ň u j e i n z e r á t
na pracovní pozici:
vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu - destinační manager

Místo výkonu práce: Kutná Hora.
Nástup do pracovního poměru možný od 21.3. 2016. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou do 31.12.2018. Plný pracovní úvazek tj. 40 hodin týdně.
Platové zařazení: 11. platová třída. Měsíční plat: podle zápočtu doby odborné praxe minimálně však 17870,-Kč/btto. (Podle NV 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). 

 Pracovní náplň:

 • správa položek rozpočtu Města Kutná Hora pro oblast cestovního ruchu
 • koordinace zpracování koncepčních materiálů v oblasti cestovního ruchu (dále CR)
 • zajištění provozu informačních center Města Kutná Hora (metodický dohled)
 • zajištění spolupráce Města Kutná Hora se subjekty CR (okolní obce, partnerská města, okolní destinace CR)
 • zajištění spolupráce s veřejnými institucemi působícími v oblasti CR, (CzechTourism – zejména realizace fam a press tripů, MMR, ATIC ad.)
 • zajištění propagace Města Kutná Hora (sestavuje marketingový plán propagace města zahrnující mediaplán, ediční plán a plán prezentace na veletrzích CR a zajišťuje jeho realizaci)
 • zajištění distribuce propagačních materiálů destinace Kutná Hora a okolí v ČR i v zahraničí (prostřednictvím spedice, osobním závozem)
 • zajištění administrativní podpory komise CR
 • příprava podkladů pro RM a ZM v oblasti cestovního ruchu a propagace
 • realizace regionálních prezentací, prezentací na veletrzích cestovního ruchu (fyzická účast)
 • zajištění a aktualizace turistického informačního systému města (ve spolupráci s  dalšími odbory MěÚ Kutná Hora)
 • zajištění plnění úkolů, vyplývajících ze členství Města Kutná Hora v DSO Česká inspirace a DSO České dědictví UNESCO (účast na společných prezentacích, výkonných výborech, realizace dílčích úkolů)
 • zajištění plnění všech aktivit v rámci udržitelnosti projektů podpořených v rámci výzvy č. 18 a výzvy č. 57 ROP (projekty „Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Kutná Hora a okolí“, „Řízení nabídky cestovního ruchu v turistické destinaci Kutná Hora a okolí“ a „Destinace Kutná Hora a okolí – jeden den nestačí“) včetně aktualizace a tisku propagačních materiálů, propagačních předmětů, účasti na veletrzích a zajištění inzerce.
 • zajištění realizace marketingového průzkumu
 • zajištění činností Regionální filmové kanceláře (podpora filmových štábů v Kutné Hoře a jejím okolí)

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie a management, nebo výhodou je management cestovního ruchu
 • praxi v oboru cestovního ruchu min. 3 roky (praxe v destinačním managementu  i v rámci školní výuky výhodou)
 • výhodou praxe ve vedoucí pozici
 • dobrá znalost Kutné Hory a okolí výhodou
 • velmi dobrá, aktivní znalost minimálně anglického jazyka (na úrovni B1) nutností
 • spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, kreativitu
 • znalost PC na velmi dobré uživatelské úrovni (Word, Excel, internet)      
 • časovou flexibilitu
 • týmového ducha
 • trestní bezúhonnost
 • řidičský průkaz skupiny „B“

Zájemci o nabízenou pracovní pozici zašlete v termínu do 8.2. 2016 včetně svůj strukturovaný životopis poštou na adresu: Městský úřad Kutná Hora, oddělení personální a krizového řízení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora.

Obálku označte „Neotvírat - inzerát na pracovní pozici vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu - destinační manager“. Nebo strukturovaný životopis zašlete e-mailem na adresu: lehetova@mu.kutnahora.cz.

Životopis bude obsahovat hlavně údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných praxích, znalostech a dovednostech.  

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, který proběhne dne 24.2.2016 od 08,00 hodin v Sankturinovském domě, 1. patro, Palackého náměstí 377 (budova informačního centra), 284 01 Kutná Hora.  Pohovor bude probíhat částečně v anglickém jazyce.

Bližší informace: tel. 327 710 107, 327 516 710, nebo e-mail: lehetova@mu.kutnahora.cz kremlova@mu.kutnahora.cz.
Tomáš
Hobl
tajemník MěÚ Kutná Hora

 

Hledání členů

Kalendář akcí

10. října 2019
Zasedání Představenstva ACK ČR

15. října 2019
Odborný seminář ACK ČR: Jaké má CK právní možnosti při problémech s dopravou?
Přihláška zde.

19. listopadu 2019
Valné shromáždění ACK ČR
Přihláška zde.

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři