Informace pro členy ACK ČR, AČCKA a UCA

Tisk Email

Vážení členové,

již několikrát v minulosti jednaly Asociace cestovních kanceláří Českérepubliky (ACK ČR) a Asociace českých cestovních kanceláří a agentur(AČCKA) o možném sbližování směřujícím k jednotné silné asociacicestovních kanceláří a agentur. V zájmu této perspektivy ACK ČR vr.2006 neobsadila uvolněné místo tajemníka a přijala služby tajemníkaAČCKA pana Vebera s vizí, že se stane tajemníkem jednotné asociace.Poslední konstruktivní schůzka vedení obou asociací se konala v květnu2006, po ní mělo následovat hlasování členů AČCKA o sjednocení asociacía vyjasnění možnosti převodu grantových projektů. O výsledcích nebylaACK ČR nikdy informována.

Informační a jednací vakuum nastalo poté, kdy předseda ACK ČR požádaldopisem prezidenta AČCKA o usměrnění některých výroků člena prezidiaAČCKA pana Okamury, které poškozovaly zájmy cestovních kanceláří aagentur. Následovalo jmenování pana Okamury tiskovým mluvčím AČCKA aještě hojnější výskyt problematických výroků. Žádné jednání naodpovídající úrovni se již nekonalo, zazněly jen ojedinělé sondáže dvoučlenů prezidia AČCKA, jak je to s názory ACK ČR na slučování. Posdělení, že problém není na straně ACK ČR, věc opět utichla. Jakkolivvedení AČCKA záměr na sjednocení leckdy deklarovalo (zvláště při náborunových členů, a to i z řad ACK ČR), v praxi pro něj neučinilo nic,právě naopak.

V letošním roce ACK ČR navrhla vytvoření národní delegace pro členstvív ECTAA (Asociace sdružující všechny národní asociace cestovníchkanceláří a cestovních agentur zemí Evropské unie), což však prezidiumAČCKA jednomyslně zamítlo, aniž by uvedlo jakékoliv odůvodnění.

Představenstvo ACK ČR konstatuje, že ACK ČR učinila veškeré myslitelnékroky k tomu, aby v ČR vznikla jednotná asociace cestovních kanceláří aagentur, jak by to odpovídalo potřebě efektivněji hájit zájmy všech,kdo pracují v cestovním ruchu. Události poslední doby jasně ukázaly,kolik je v našem oboru problémů, s nimiž se cestovní kanceláře aagentury nemohou vypořádat izolovaně. Záměr vytvořit jednotnou silnouprofesní organizaci byl členskou základnou ACK ČR schválen a trvá inadále. Na druhé straně představenstvo ACK ztratilo veškerou důvěru vto, že by současné prezidium AČCKA bylo partnerem pro jednání osjednocení a s tímto vedením AČCKA v této věci již jednat nebude.

Cestovní kanceláře a agentury, které si upřímně přejí jednu silnouasociaci, ujišťujeme, že ACK ČR jako první sdružení CK a CA v našírepublice je dostatečně silná na to, aby mohla pokračovat po samostatnélinii a trpělivě a soustavně pracovat ve prospěch CK a CA. Odmítámepraktiky zviditelňovat se v médiích za cenu neuvážených výrokůpoškozujících cestovní kanceláře či klamat přisvojováním si výsledků,kterých dosáhl někdo jiný.

ACK ČR zůstává asociací otevřenou pro všechny subjekty cestovníhoruchu, které se chtějí podílet na seriózním dialogu za účelem vytvářenípřijatelných podmínek pro podnikání v cestovním ruchu, přísunu asdílení informací vč. know-how a hájení zájmů podnikatelů vůči mnohdysvévolným stanoviskům státní správy. Zároveň jsme přesvědčeni, že proCK a CA je výhodnější řešit vzájemné problémy uvnitř společnéhosdružení a vůči vnějším orgánům pak vystupovat jednotně, než drobitsíly existencí většího počtu asociací a unií.


V Praze dne 1. listopadu 2007
Představenstvo ACK ČR

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři