Často kladené otázky ke kompenzačnímu bonusu v roce 2021

Tisk Email

Asociace cestovních kanceláří České republiky a advokátní kancelář Holubová advokáti s.r.o. připravily odpovědi na často kladené dotazy členů ACK. Odpovědi byly konzultovány rovněž s daňovou a účetní kanceláří.

V Praze dne 18.03.2021

Holubová advokáti s.r.o.

Klára Dvořáková, advokátka

Upozornění!

  1. Člen se zavazuje, že uvedené materiály, jejich části či výstupy bude využívat pouze k vlastním interním účelům a nebude je dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. K rozšíření, reprodukci či zpřístupnění je nutný souhlas poskytovatele, který může být podmíněn úplatou. Současně se člen zavazuje, že zabezpečí, aby převzaté dokumenty byly řádně evidovány a zabezpečeny tak, aby bylo efektivně zabráněno protiprávnímu zveřejnění, nebo zveřejnění jejich částí či výstupů.
  2. Za nedodržení povinnosti z tohoto článku se vystavuje člen postihu, tj. zaplatit poskytovateli 70 000,-Kč za každé neoprávněné zveřejnění či předání dokumentů, jejich částí či výstupu (smluvní pokuta).
Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři