Asociace cestovních kanceláří České republiky posiluje propojení teorie s praxí

Tisk Email

Jako jeden z úkolů si Asociace vytyčila posílení propojení teorie a praxe zejména v oblasti spolupráce mezi školami cestovního ruchu (středními, vyššími odbornými, vysokými i vzdělávacími institucemi) a cestovními kancelářemi a agenturami.

V posledním období došlo k výraznému posílení základny přidružených členů ACK ČR, která je tvořena do značné míry školami cestovního ruchu. Patří sem jak školy, které soustavně připravují studenty na budoucí povolání (střední, vyšší odborné a vysoké), tak i vzdělávací instituce, které se specializují na oblast tzv. celoživotního vzdělávání. Školy a vzdělávací instituce rozvíjejí svou aktivitu v rámci tzv. vzdělávací komise, která usiluje o prohlubování kontaktů s cestovními kancelářemi a agenturami, a to zejména v oblasti zajištění odborných praxí studentů, kteří jsou jejich potenciálními budoucími zaměstnanci.

Praxí v renomovaných cestovních kancelářích a agenturách pod vedením kvalifikovaných a zkušených pracovníků v cestovním ruchu se zvyšuje profesní orientace studentů, kteří tak mohou získat představu, jak dané subjekty fungují a cenné vlastní zkušenosti s podnikáním Stejně tak se zvýší motivace studentů pro práci v oblasti cestovního ruchu. Odborně vedené praxe jsou pro ně velkým přínosem, neboť budoucím absolventům napomohou získat zejména tyto dovednosti: pocit zodpovědnosti za vlastní práci, schopnost zorientovat se v hospodářské praxi a aplikovat teoretické vědomosti při řešení praktických úloh v jednotlivých odděleních firmy.

Neustálý kontakt s podnikatelským prostředím přináší zlepšení obsahové náplně vzdělávání. Školy tak získávají cenné podněty pro další tvorbu studijních plánů, které pak více odpovídají potřebám praxe. Podle vyjádření zaměstnavatelů by mělo ve školách dojít k ještě výraznějšímu posunu od memorování značného množství encyklopedických znalostí k zaměření na získávání základních obecných znalostí, všeobecného přehledu a propojení teorie s praxí.

Současně budoucí zaměstnavatelé od škol a vzdělávacích institucí očekávají, že naučí své studenty ještě větší míře samostatnosti a odpovědnosti za svá rozhodnutí. U studentů pak oceňují pracovitost a houževnatost, schopnost řešit problémy, orientovat se ve světě a vytvářet si vlastní názory. Zároveň se stále více objevuje názor, že vedle v současné době tolik zdůrazňované nutnosti podporování zdravého sebevědomí je třeba naučit studenty také jisté míře skromnosti.

Závěrem bychom chtěli dodat, že rádi uvítáme další přidružené členy z řad odborných škol cestovního ruchu, které mají zájem o aktivní spolupráci s firmami z cestovního ruchu.

PhDr. Jolana Myslivcová, členka představenstva ACK ČR

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři