ACK ČR pro své členy – bloggerství a zákoník práce

Tisk Email

Dle zveřejněných dat Českého statistického úřadu v minulém roce cestovní ruch opětovně potvrdil, jak je důležitou součástí českého hospodářství, kdy tvořil 2,8 % hrubého domácího produktu. Na výsledku se podílí více jak 228 tisíc osob, což znamená, že téměř každý třiadvacátý Čech pracuje v této oblasti. Přičemž na 13 tisíc pracovníků poskytuje své odborné služby v cestovních kancelářích a agenturách pro zájmy a spokojenost svých klientů.

Asociace cestovních kanceláří ČR se proto snaží svým členům ulehčit předávání odborných znalostí a zprostředkování mezinárodních kontaktů. V březnu uskutečnila několik významných akcí,

Hned první den 3. března 2017 při příležitosti veletrhu Dovolená a Region, Lázeňství v Ostravě uspořádala ve spolupráci s Asociací turistických informačních center seminář „Spolupráce s travel bloggery a influencery,“ tedy o nové formě marketingu i pro odvětví cestovního ruchu. Problematikou provedla Veronika Hradilíková, přední česká travel bloggerka, která přítomné seznámila s travel bloggerskou komunitou a jejich požadavky a zároveň nastínila možné formy spolupráce.

Z prezentace vyplynulo, že více jak 50 evropských spotřebitelů se obrací na sociální sítě pro získání vhodného doporučení, a to i s ohledem na autenticitu a osobní přístup příspěvků a fotografií. Dle studie z roku 2012 navíc 81% online spotřebitelů věří informacím, co naleznou na blogu a 61% z nich si dle doporučení i produkt zakoupí. Dále přítomným představila skupinu travel bloggerů ve světě i v České republice, kde je tato skupina v porovnání se světem na začátku. Na závěr proto upozornila i na parametry, které mohou být vodítkem při výběru bloggera, ale i na metodiku, kterou je možné následně měřit úspěšnost kampaně.

Následně hned 8. března 2017 připravila Asociace pokračování odborného semináře Pracovně právní vztahy-  s Mgr. Vladimírem Černým. Akce volně navazovala na úspěšný listopadový seminář. Nejen pro zaměstnavatele je těžké sledovat neustálé změny, které nám zákoník práce přináší. Jen za posledních deset let se tento legislativní dokument měnil již 44krát. Proto se čtyřicítka členů aktivně zapojila do diskuse. Přítomní se dozvěděli velké množství změn, které nám zákonodárci chystají s platností od 1. července 2017 a s vybranými úpravami od nového roku 2018. Zákoník práce posílí práva zaměstnanců a zvýší povinnosti zaměstnavatelů. Přinášíme vám proto některé navrhované změny, které se mohou do novely dostat.

Úpravou mají projít úvazky mimo pracovní poměr, tedy nejen v cestovním ruchu vyhledávané dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Nyní bude například nutné řádně evidovat pracovní dobu i u těchto pracovníků, tedy každý jejich začátek a konec práce, začátek a konec práce přesčas, nikoliv jen vykazovat počet odpracovaných hodin. Významnou úpravou projde vyrovnávací období u DPČ, kde již bude nutné plánovat s 26 po sobě jdoucími týdny, nikoliv s 52 týdny jako doposud.

Novela přinese i obměnu ve výpočtu dovolených. Nově se budou vypočítávat dovolené na hodiny, nikoliv na dny. V roce 2018 tak vznikne dvojí situace, kdy zaměstnavatel bude evidovat přenesené dny staré dovolené z roku 2017 a k tomu hodiny dovolené pro rok 2018. Do zákona se může dostat i změna rozsahu zákonné dovolené z nynějších 4 týdnů na 5 týdnů. Opatrně proto na formulaci vašich benefitů v podobě bonusového týdne dovolené. Zaměstnanec by tak rázem mohl mít 6 týdnů dovolené.

Nicméně připravovaných změn je mnohem více, proto již nyní Asociace připravuje pokračování odborného poradenství v oblasti Zákoníku práce, a to po jeho implementaci. V nepolední řadě se Asociace spolupodílí na řadě B2B workshopů. Nyní se těšíme již na Myanmar, kdy Českou republiku navštíví obchodní mise incomingových cestovních kanceláří, a Nepál.  

Více akcí ACK ČR na

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři