Zajímavosti a nové objevy Pražského hradu

Tisk Email

Vysoká škola obchodní v Praze připravuje cyklus přednášek na historická témata ve vztahu k cestovnímu ruchu.
Na zahájení tohoto cyklu přenášek pořádá 2 semináře věnované „Zajímavostem a novým objevům  Pražského hradu“.
1. seminář  bude věnován prehistorickým  počátkům hradního osídlení, stavebnímu  a společenskému vývoji Pražského hradu v období vlády Přemyslovců, pozici a významu Pražského hradu za vlády Lucemburků, poklesu významu Pražského hradu za husitských válek a stavebním aktivitám na Pražském hradě v období Jagellonců. Z dochovaných archivních materiálů a záznamů z kronik  bude připraven blok informací  o tom, jak se na hradě žilo, stavělo, jak probíhaly korunovace, svatby a také pohřby. 

2. seminář bude věnován dějinám Pražského hradu v období panování  Habsburků - návratu k císařské rezidenci za Rudolfa II., Tereziánským úpravám Hradu, Pražskému hradu jako rezidenci prezidentů Československé a České republiky – se zvláštním zřetelem na osobnost architekta Josipa Plečnika a jeho následovníků.  Seminář se rovněž  zaměří na aktuální objevy a poznatky, které se váží na objekty, které prodělaly rozsáhlou rekonstrukci a budou nově zpřístupněné v nastávající sezóně –Rožmberský palác, Zlatá  ulička a Zahrada na valech.

Lektorem  seminářů bude pan PhDr. František Kadlec, ředitel odboru turistického ruchu Správy Pražského hradu.
Semináře se uskuteční ve dnech  16. března 2011 a  23. března 2011 od 17,30 hod. v budově VŠO v Praze.
Cena za oba semináře  je celkem 500,-Kč. Předpokladem konání seminářů je účast nejméně 20 účastníků.
Přihlásit se můžete do 1.3.2011

Přihláška je umístěna na webových stránkách školy
http://www.vso-praha.eu, v sekci Kurzy; Odborné kurzy a semináře; Zajímavosti a nové objevy Pražského hradu; přihláška na seminář;  http://www.vsopraha.cz/kurzy/odborne-kurzy-a-seminare/seminar-zajimavosti-a-nove-objevy-prazskeho-hradu, kde také najdete další  informace .

Kontakt: PhDr.Blažena Křížová, tel.: 224 056 043, 731 689 960
             e-mail: blazena.krizova@vso-praha.eu
             Spálená  14, Praha 1

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři:

 COT Business