Typologie osobnosti

Tisk Email

Pracujete s mnoha lidmi ? Chcete s lidmi dobře vycházet ? Chcete poznat sebe i druhé ?

Připravili jsme pro Vás seminář Typologie osobnosti , který vede zkušená přednášející a terapeutka
paní PhDr. Jaroslava Dvořáková.

Seminář je věnován laické veřejnosti - všem, kdo pracují s mnoha lidmi jako například - průvodci, delegáti, pracovníci cestovních kanceláří a hotelů, pedagogičtí pracovníci a další ...

V průběhu semináře se poutavou a přístupnou formou za použití praktických příkladů a nácviku dozvíte:

- téma objasňuje základy typologie osobnosti a jejího přínosu pro mezilidské vztahy na pracovišti i v rodině

- zážitkovou formou seznamuje s prvními typologiemi (Hippokrates, C.G.Jung, Kretschmer)

- zabývá se významnou současnou typologií MBTI: tento test vede k rozvoji osobnosti a usnadňuje orientaci v pracovním i osobním životě

- ukazuje možnosti využití typologie MBTI k sebepoznání, zlepšení pracovních vztahů i vztahů v rodině, v předcházení konfliktních situací

- umožňuje sebezkušenost - vlastní typologie dle MBTI

Termín : 18. října 2011(úterý) od 9,00 - 12,00 a od 13,00 do 15,00

Cena: 900 Kč - po ukončení semináře obdržíte osvědčení o absolvování semináře, počet účastníků je vzhledem k praktickému nácviku, vyplňování testů atd.omezen

Kde? Tyrkys, Na Moráni 5, Praha 2, web, Telefon: +420 224 917 908

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři:

 COT Business