Rekvalifikační kurz "Průvodce cestovního ruchu spojený s regionem Praha"

Tisk Email

Vhodná kombinace obou kurzů jako přípava ke zkoušce Průvodce cestovního ruchu i ke zkoušce Průvodce pro region Praha.

Rozsah oprávnění: Zkouška "Průvodce cestovního ruchu" platí pro všechnycestovní kanceláře v oblastech domácího cestovního ruchu (doprovod našich turistů u nás) a zahraničního cestovního ruchu, tzn. že absolvent může doprovázet naše turisty do zahraniční a zahraniční turisty na území ČR.

Zkouškou "Průvodce pro region Praha" prokazuje absolvent cestovním kancelářím svou vysokou odbornost průvodce pro výkon průvodcovské činnosti na území hl. mesta Prahy.

Nejbližší termín kurzu:
SP8/2010 pondělí + středa 17:00-20:00 + o víkendech praktická výuka
9:00-13:00, termín kurzu 13. 9. - 20. 11. 2010
SP9/2010 úterý + čtvrtek 17:30-20:30 + o víkendech praktická výuka
9:00-13:00, termín kurzu 5. 10. - 9. 12. 2010
SP10/2010 víkendový kurz soboty + neděle 9:00-16:00, termín 2.10. -
21.11.2010

Více info ZDE.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři:

 COT Business