Mezilidská komunikace – aneb jak lépe vycházet s lidmi

Tisk Email

Jedná se o začátek volného cyklu, který je zaměřen na komunikační dovednosti. Bude následovat seminář týkající se asertivních dovedností a seminář zaměřený na předcházení a zvládání konfliktních situací. Není nutné absolvovat všechny části cyklu.

Přednášející: PhDr.Jaroslava Dvořáková

Obsah: Komunikace verbální i neverbální

- verbální komunikace a její zásady

- možná úskalí komunikace na pracovišti i v rodinných vztazích

- bariéry v komunikaci a jejich překonávání

- zásady aktivního naslouchání a empatie, nácvik

- poznání svého preferovaného komunikačního stylu a jeho důsledků při používání

- nácvik technik efektivní komunikace

- základy neverbální komunikace a využití těchto poznatků v rodině i na pracovišti

Termín: 18.listopadu od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00

Cena : 900 Kč

Po ukončení semináře obdržíte osvědčení o absolvování semináře.

Počet účastníků je vzhledem k praktickému nácviku omezen.

Kde: Tyrkys, Na Moráni 5, Praha 2, 120 00, Tel : telefon +420 224 917 908, e-mail

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři:

 COT Business