DPH pro cestovní kanceláře a cestovní agentury

Tisk Email

Seminář je určen zejména pro cestovní kanceláře, cestovní agentury, hotely s incentivními programy, vzdělávací agentury kompletující více služeb. Zkrátka všem, kteří nabízí a realizují cestovní službu dle paragrafu 89 ZDPH.

Na semináři bude věnována pozornost praktickým příkladům z podnikání v cestovním ruchu a uplatňování DPH z takto kompletovaných služeb dle zvláštního režimu včetně promítnutí do daňového přiznání. K semináři obdrží každý účastník rozsáhlé teze.

Obsah semináře:

 1. Zvláštní režim v cestovních službách dle paragrafu 89 Zákona o dani z přidané hodnoty - základní postupy a principy
 2. Vymezení cestovní služby a osoba zákazníka
 3. Kompletace dílčích subdodávek a tvorba či absence zvláštního režimu dle ZDPH - praktické příklady
  Přirážka jako základ pro uplatnění DPH z poskytnutých cestovních služeb - příklady na výpočet přirážky
  Co patří do přirážky a co ne - vliv na uplatnění odpočtu DPH
 4. Kalkulační přirážka a její použití - příklady
 5. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u cestovní služby
 6. Místo plnění u cestovních služeb a promítnutí do přiznání k DPH
 7. Jednotlivé subdodávky do cestovní služby a jejich rozbor - ubytování, stravování, přeprava osob, víza
  Zálohy v cestovním ruchu, daňové doklady a jejich obsah
 8. Osvobození přirážky od DPH
 9. Provizní prodej a uplatňování DPH z něho

Seminář se koná 24. září 2012 od 9.00 do 12.00 hodin v naší učebně TYRKYS, Na Moráni 5, 128 00 Praha 2.

Cena: 550 Kč obsahuje desky, papíry na psaní. Na závěr semináře obdržíte osvědčení o absolvování.

Více informací zde.

TYRKYS, škola cestovního ruchu, s.r.o.

Na Moráni 5, 128 00 Praha 2

Kontakt: 224 916 485

 

 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři:

 COT Business