Známe klíčové problémy v cestovním ruchu!

Tisk Email

(Praha, 26. března 2014) Asociace cestovních kanceláří České republiky řeší v současné době několik klíčových problémů, které mají velmi vážný dopad na práci cestovních kanceláří a agentur. Mezi nejvážnější z nich patří politicky nekorektní komentáře k situaci na Ukrajině a nesoulad nového Občanského zákoníku se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu.

P
Foto: Petr Manuel Ulrych, C.O.T. media

Nejaktuálnějším problémem je nadbytečný vliv politiky do práce cestovních kanceláří a agentur. Dříve se většinou jednalo především o politiku v zemích, kam mířili naši turisté, a situace se tak dotýkala především výjezdové turistiky. „Situace na Ukrajině zasáhla bohužel velmi vážně i do života cestovních kanceláří a agentur, které se zabývají příjezdovou turistikou především z Ruské federace,“ uvádí Viliam Sivek, předseda Asociace cestovních kanceláří České republiky. Zároveň doplňuje, že jsme rádi, že vláda jako celek  vyjadřuje v současné době  k složité situaci na Krymu objektivní stanoviska.

V roce 2013 přijelo do České republiky 137 tisíc ukrajinských turistů. Ve stejném roce přijelo 759 tisíc ruských turistů, což je o 65 tisíc více oproti roku 2012. Turisté z Ruska jsou velmi bonitní návštěvníci, protože jejich průměrná doba pobytu je 5 dní a denní útrata dosahuje téměř 4 tisíce korun.

Dalším palčivým problémem je ukotvení oboru v rámci legislativy. Tady do našeho života negativně zasáhl fakt, že nový občanský zákoník neměl, podle našeho názoru, připraven vstup v platnost s dostatečnou péčí. Platí totiž i celá řada dalších zákonů a norem, které musí cestovní kanceláře a agentury dodržovat a které jsou v rozporu s občanským zákoníkem. Jedná se především o zákon 159/1999 Sb., který zavedl názvosloví a určuje vztahy mezi klientem a cestovní kanceláří a agenturou. Toto názvosloví a vztahy pojímá občanský zákoník jinak, avšak zatím platí normy obě. Novela zákona č.159/1999 Sb. byla předchozí vládou předložena do parlamentu v ne zcela dobré podobě a bez návaznosti na občanský zákoník – a skončila spolu s parlamentem. Nová vláda novelu připravuje ve schizofrenní situaci, zda hasit ohýnek nebo reálně řešit skutečně všechny problémy.

alt
Foto: Petr Manuel Ulrych, C.O.T. media

„Blížící se hlavní sezóna přinese jistě tradiční evergreen v podobě dohadů, kolik cestovních kanceláří zkrachuje a kolik lidí tak bude poškozeno“, říká místopředseda ACK ČR pro vnější vztahy Jan Papež a dodává: „Poslední roky ukázaly, že náš obor je stabilní a v porovnání s jinými obory, například se stavebnictvím, dokonce mnohem stabilnější. Ke krachům cestovních kanceláří ostatně dochází i v zahraničí a často ve větší míře než u nás, kde nedosahují ani 1%. Krach je přirozenou součástí systému a je důležité naučit se jej brát jako věc, která může nastat, jako důsledek velké konkurence v oboru. Důležitá je ochrana spotřebitele a ta je v oboru cestovního ruchu mnohem vyšší než v jiných oborech“.

Kontakt: Jan Papež, místopředseda         jan.papez@ackcr.cz          +420 603 535 989

Asociace cestovních kanceláří České republiky

Lípová 511/15  120 44  Praha 2

Tel.: 224 914 543    www.ackcr.cz

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: